Kritičari su izabrali 2011 / Maja Ćirić

12.01.2011-30.01, 17:12.
blank-image

Prihvatljive razlike: mnogostruki potencijali i slikarstvo – VOREN NAJDIH, u saradji sa lokalnim umetnicima i ekspertima iz različitih oblasti.

U svom predavanju BOJA I DUHOVNOST Dušan Ninić govori o drugačijem pogledu na ono što zovemo BOJA i koliki je njen značaj, a kroz nekoliko oblasti: savremenu kvantnu fiziku (prema radu naučnika N. Tesle i modelu kvantirane gustine energije fizičara G. Marjanovića), astrologiju (značenje boja u smislu određenih planeta) i hermetizam (upotrebu boja u magiji). Ninić će objasniti zašto je važan način mešanja boja, kako koja boja utiče na naše duhovno biće, zašto je važno da li dodajemo ili oduzimamo energiju iz tela neke boje i šta se time postiže? – četvrtak, 27. januar u 18.00

Dušan Ninić je pisac i publicista čija dela su, prvenstveno, filozofsko-politička štiva, pisana u maniru magijskog realizma i aleksandrijskog sinkretizma, teorije specijalnog rata i neurolingvističkog programiranja. U svojim knjigama Ninić uspeva da kombinuje ove naučne discipline i da pokaže i dokaže međusobne veze, a sve u formi dijaloga likova fantastičnih romana. „Da bi čitaocima bilo pitkije i razumljivije“, kako sam Ninić objašnjava.

************************

Na vođenju kroz izložbu, Maja Ćirić, kustos ovogodišnje izložbe Kritičari su izabrali, govorila je o radu Vorena Najdiha, o njegovim istraživanjima opažajnih fenomena, o dugi i njenom spektru u slikarstvu, o njegovim stavovima da umetnost treba da pruži nove senzacije, nove vrste percepcije. Najdih je umetnik koji se u svom radu kreće kroz različite medije – od fotografije, preko slikarstva do videa, koristeći ih da potencira i objasni vezu između nauke i umetnosti, istovremeno zainteresovan za sam proces stvaranja slika. Izloženi radovi su primeri kako ovaj umetnik reinterpretira istoriju umetnosti (razlog zbog kojeg je izložena slika Vase Pomorišca, Autoportret s paletom iz 1932); oni su, takođe, primer da umetnost shvata kao eksperimentalnu investiciju, kao skup ideja koje kritički pokreću sistem. Najdih teži da stvaranje slika učini transparentnim. Smatra da u savršenom procesu postoji određena grupa slika, unutar samog medija (bilo ono fotografija, slika ili video). On nastoji da u svojim umetničkim akcijama ponovo osvoji saznajne oblasti koje su usmerene na efekte i mehanizme široko rasprostranjenih medija masovne kulture u globalnom svetu. Spajajući na elegantan način naučno i estetsko znanje i iskustvo (do sredine 80-ih se bavio očnom hirurgijom), Najdih u svom radu polazi od tačke na kojoj je realnost prvobitno stvorena: neuronskoj mreži mozga. Za svoj projekat Neuromoć dobio je prošle 2010. godine prestižnu nagradu Vilem Fluser.

Maja Ćirić, laureatkinja Nagrade Lazar Trifunović za 2008. u okviru izložbe Kritičari su izabrali odlučila se za Vorena Najdiha i projekat koji ispituje odnos konceptualne umetnosti i slikarstva, među-istitucionalnu saradnju, obrazovanje publike i tumačenje umetnosti u kontekstu različitih društvenih, političkih, psiholoških i ideoloških uslova.

Projekat je istovremeno reprezentativnog, performativnog i eksperimentalnog karaktera. Voren Najdih se bavi emancipacijom percepcije od institucionalih ograničenosti. Izložba sa sastoji iz više projekata, a na izložbi u KCB-u izložiće sledeće radove: Obrazovanje oka je eksperiment koji je pre Beograda izveden u Berlinu, srcu eurocentričnog kapitalizma i u Dafenu, u komunističkoj Kini pod kapitalističkim uslovima. Dafen je grad čija je čitava populacija fokusirana na proizvodnju i distribuciju kopija klasičnih evropskih slika i savremenih kineskih umetničkih dela. Ovaj rad otkriva mnogostruke potencijale percepcije boje i njene varijabilnosti.
Dugine četke su inspirisane dugom u klasičnom evropskom slikarstvu. Duga nije samo rezultat specifičnog optičkog efekta, jer Najdih ispituje neuroestetiku tj. manifestacije društvenih, istorijskih, psiholoških i duhovnih odnosa autorovog života koji su uticali na formiranje ideološlih uslova u kojima se formira um. Istorijski razvoj duge u slikarstvu je projektovana slika uslova u kojima opstaje um.

Sastavni deo izložbe čini saradnja sa lokalnim umetnicima i ekspertima iz različitih oblasti, koja se ogleda u performansima i predavanjima, održanim uoči otvaranja izložbe u Likovnoj galeriji. Umetnici i eksperti koji su učestvovali u ovom delu izložbe su: Siniša Ilić, dr Ivan Jureta, Branislav Nikolić, Isidora Nikolić, Dušan Ninić, Marina Marković, Milena Putnik, Marko Tirnanić, Ranko Travanj, Milica Crnobrnja Vukadinović.

Voren Najdih (1962, Njujork, SAD) je umetnik koji živi na relaciji Los Anđeles i Berlin i čiji rad je intenzivno predstavljen na međunarodnoj sceni. Dobitnik je nagrade Viljem Fluser za 2010. Trenutno je resident na Školi arhitekture u Delftu, Holandija.
www.warrenneidich.com

Loading...