LUMINOKINETIKA, izložba radova Kolomana Novaka

06.07.2011-10.08, 15:10.
blank-image

Na izložbi je predstavljen izbor radova koji su nastali tokom poslednjih pedesetak godina – Vetrenjača, Svetlosni ambijent mreža, Lumino-disk, Ambijent vertikale, …

LUMINOKINETIKA

Koloman Novak je jedini kinetički i luminokinetički umetnik u Srbiji, još uvek aktivan akter srpske i jugoslovenske konstruktivističke neoavangarde koja je nastajala tokom šezdesetih godina prošlog veka.

Prošao je kroz brojne slikarske faze, da bi nakon perioda reljefnog enformela ušao u polje neokonstruktivističkih istraživanja svetlosnih, optičkih i kinetičkih pojava. Kinetička i luminokinetička istraživanja je započeo 1961. godine, da bi do danas uporno i opsesivno ustrajao na njima. Novak se bavi konstruisanjem mehaničkih dinamičkih svetlosnih sistema kao umetničkog dela. Zanima se za istraživanje aktivnog perceptivnog udela posmatrača. Važna mu je sinteza vizuelnih i dinamičkih sistema u spektaklima. Bitno mu je stvaranje prostorno-vremenskog i vizuelno promenljivog okruženja.

Koloman Novak (1933, Dobrovnik, Slovenija) samostalno izlaže od 1962. godine u zemlji i inostranstvu (Beograd, Zagreb, Ljubljana, Beč, Rim, …). O njegovom delu su pisali značajni kritičari kao što su Ješa Denegri, Kristian Sotrifer, Werner Hofman, Želimir Koščević, Boris Keleman, Oto Bihalji Merin, Laslo Beke, Pavle Vasić, Zoran Markuš, Herald Kramer i dr.
Na izložbi u Likovnoj galeriji KCB-a biće predstavljen izbor radova koji su nastali tokom poslednjih pedesetak godina (Vetrenjača, Svetlosni ambijent mreža, Lumino-disk, Ambijent vertikale, …).

Loading...