Pesma na dan – Paul Celan

29.12.2010, 11:21.

FUGA PAULA CELANA

JEDAN LIST…

Jedan list, bez drveta,
za Bertolda Brehta:

Kakava su to vremena
kad je razgovor
bezmalo zločin,
jer uključuje u sebe
toliko rečenog?

Preveo B. Živojinović
Iz knjige Fuga smrti, Nolit, Beograd, 2008.

Pesma referira na najpoznatiju Brehtovu pesmu „Rođenima posle nas“, ali njeno pitanje nema veze sa društvom i istorijom, već sa poezijom i smislom pevanja.

Loading...