Pesma na dan – Paul Celan

26.12.2010, 11:30.

FUGA PAULA CELANA

JEDNOM BRATU U AZIJI

Samoozarena
oruđa
lete ka nebu,

deset
bombardera zeva,

ubrzana paljba cveta
izvesno kao mir,

šaka pirinča
odumire kao tvoj prijatelj.

Preveo B. Živojinović
Iz knjige Fuga smrti, Nolit, Beograd, 2008.

Pesma iz knjige Prinuda svetlosti (1970), iako pripremljena za štampu za Celanova života, izašla je nakon pesnikovog samoubistva. Preokret od hermetizma ka angažovanosti nije baš tako radikalan kako su tadašnji kritičari govorili (i zamerali), što potvrđuju i neke pesme u ovom izboru. Očigledno da je Celana uznemiravao vijetnamski rat, pa se i u ovoj pesmi bavi njime.

Loading...