Pesma na dan – Paul Celan

23.12.2010, 11:35.

FUGA PAULA CELANA

VELIKI UŽARENI SVOD…

Veliki užareni svod
sa rojem crnih zvezda
koji se proliva
napolje, odlazi:

U zakremenjeno čelo ovna
palim tu sliku, između
rogova, onde
gde uz pesmu vijuga
bubri srž
zgrušanih mora srca.

Na
šta
on ne juriša?

Sveta nesta, moram te nositi.

Preveo sa nemačkog Branimir Živojinović
Iz knjige Fuga smrti, Nolit, Beograd, 2008.

Apokaliptična slika na kraju zbirke Preokret daha (1967) da li inspirisana ratom/ratovima koji (su) se vodili/vode?

Loading...