Pesma na dan – Paul Celan

31.12.2010, 16:47.

PESMA NA DAN
TIBINGEN, JANUAR

Na slepilo na-
govorene oči.
Njihovo – »čisto
proisticanje je sušta
zagonetka« – , njihovo
sećanje na zaplivale
Helderlinove kule, oko kojih
lepršaju galebovi.

Posete utopljenih stolara
pri ovim
rečima koje se gnjuraju:

kad bi došao,
kad bi došao čovek,
kad bi došao čovek na svet, danas,
sa svetlom bradom
patrijarha: on bi,
progovorivši o ovom
dobu, on bi
mogao
samo tepati i tepati,
beskraj-, beskraj-
nono.

(„Palakš. Palakš.“)

Preveo B. Živojinović
Iz knjige Fuga smrti, Nolit, Beograd, 2008.

Pesma poslednjeg dana prve godine Pesme na dan/dar posvećena je piscu Žarku Radakoviću.
Hvala svima koji prate ovaj projekat, sa nadom da sam vam bar malo ulepšao svakodnevicu.

Marjan Čakarević

Loading...