Svetski dan muzike u KCB-u

21.06.2017, 18:00.

Najdužeg dana u godini, 21. juna širom sveta se održavaju brojni koncerti kojima se slavi Svetski dan muzike. Već tradicionalno ovim povodom, Kulturni centar Beograda i Beogradski duvački orkestar priređuju promenadni koncert na otvorenom prostoru kod fontana ispred KCB-a i pridružuju se proslavi.
Prvog dana leta, 21. juna muzičari amateri i profesionalci održavaju brojne koncerte širom sveta, obeležavajući na taj način Svetski dan muzike. Za ove događaje nije vam potrebna ulaznica jer se održavaju van koncertnih dvorana, to jest na trgovima, u parkovima, na stanicama… Svetski dan muzike – Fête de la Musique je prvi put obeležen 1982. godine, a pokretač ovog događaja bilo je francusko Ministarstvo za kulturu.

Beogradski duvački orkestar, 18.00
dirigenti:
Aleksandara Đurov
Vladimir Mustajbašić

I. Genić, V. Popović /ar. A. Putarek
Pozdrav Beogradu, koračnica

Stevan Hristić /ar. Stjepan Dlesk
Predigra i igra Grlice iz baleta Ohridska legenda

Johanes Brams /ar. Johan De Meij
Mađarska igra br. 5

Aram Hačaturian /ar. Šarl Ardenoa
Maskarada, valcer iz muzike za dramu
Gopak, ruska igra

Leonard Bernstajn / ar. Naohiro Ivai
Priča sa zapadne strane, izbor melodija

Klod Fransoa / ar. Naohiro Ivai
My Way

arr. Ron Sebregst
ABBA GOLD, izbor melodija

Emil Glavnik / V. Mustajbašić
Ciganska svadba, rapsodija na teme iz Niša i okoline

Franjo Pokorni / V. Mustajbašić
Aleksandar I, koračnica

Beogradski duvački orkestar osnovan je 1995. godine sa ciljem da podstiče i unapređuje stvaralaštvo i izvođačku umetnost za duvačke instrumente i ansamble, kao i da doprinese obnovi tradicije promenadnih koncerata u dvoranama i na otvorenom.
Osnivači I članovi ovog sastava su iskusni muzičari angažovani u beogradskim simfonijskom orkestru, orkestru Opere, kao i vojnim ansamblima, ali i profesori I student srednjih škola I Fakulteta muzičke umetnosti.
Repertoar pormenadnihkoncerata na otvorenom čine popularna umetnička muzika domaćih i stranih autora (Hristić, Dvoržak, Brams, Bernštajn, Milošević, Glavnik), filmska i muzika iz mjuzikla i aranžani muzike popularnih žanrova (Morikone. Geršvin, Miler, Vlak, ABBA…), muzika prijemčiva običnom slušaocu, ljubitelju muzike, ili slučajnom prolazniku.

Vladimir Mustajbašić, dirigent i umetnički rukovodilac, školovao se u Slavonskom Brodu, Vukovaru (Vojna muzička škola) i u Beogradu. Na Fakultetu muzičke umetnosti studirao je hornu u klasi prof. D. Busančića, kompoziciju u klasi prof. P. Miloševića i dirigovanje u klasi prof. M.Vukdragovića i Ž. Zdravkovića, kod koga je i magistrirao. Bio je orkestarski muzičar, i nastupao kao solista s Reprezentativnim orkestrom Garde i Simfonijskim orkestrom Umetničkog ansambla JNA. Kao dirigent rukovodio je duvačkim orkestrima Garde i Vazduhoplovstva, kao i Simfonijskim orkestrom i mešovitim horom Umetničkog ansambla JNA (Stanislav Binički). Autor je muzike za kamerne ansamble i simfonijski i duvački orkestar, a kao aranžer, naročito za duvački orkestar, priznat je i u inostranstvu. Jedan je od osnivača Beogradskog muzičkog duvačkog društva i član WASBE – svetske asocijacije simfonijskih duvačkih orkestara.
Aleksandar Đurov, dirigent, školovao se u Beogradu na Fakultetu muzičke umetnosti, gde je diplomirao dirigovanje u klasi prof. Darinke Matić-Marović i nastavio specijalističke poslediplomske studije. Bio je orkestarski muzičar u Reprezentativnom orkestru Garde, kojim sada rukovodi kao dirigent. Član BMDD je od 2006. godine.

Loading...