18. Međunarodni festival „DANI ORGULJA“: Rikardo Kosi

02.07.2018., 20:30

Italijanski orguljaš Rikardo Kosi nastupa širom Evrope, kao orguljaš, pijanista, dirigent i član kamernih ansambala. Gostovao je na poznatim festivalima širom Evrope. U Italiji je premijerno je izveo mnoga orguljska dela.
Koncert realizujemo u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu u Beogradu.

Program:
Nikolaus Bruns (1665–1697)
Preludijum u e‒molu (Veliki)

Robert Šuman (1810‒1856)
Četiri komada, op. 58
Nicht schnell und sehr markiert
Nicht schnell und sehr markiert
Lebhaft
Allegretto

Sezar Frank (1822‒1890)
Herojski komad

Marko Enriko Bosi (1861‒1925)
Ave Marija, op. 104, br. 2

Sergej Rahmanjinov (1873‒1943)
Preludijum u cis‒molu, op. 3, br. 2 (transkripcija za orgulje: R. Kosij)

Herman Šreder (1904‒1984)
Mali koncert za orgulje solo
Grave ‒ Allegro
Rezitativ ‒ Arie
Vivace

Biografija:
Rikardo Kosi (Riccardo Cossi, Trst, 1978) je završio Konzervatorijum Đuzepe Tartini u rodnom gradu, gde je učio klavir, orgulje i orguljsko komponovanje, čembalo i dirigovanje. Sve predmete je završio sa visokim priznanjima i nagrađen je najvišim ocenama na akademskom diplomskom ispitu i daljoj specijalizaciji u izvođaštvu na orguljama.
Nastupa širom Evrope, kao orguljaš, pijanista, dirigent i član kamernih ansambala. Gostovao je na poznatim festivalima u zemlji, i širom Evrope. U Italiji je premijerno je izveo mnoga orguljska dela, slabo poznata publici. Njegova izdanja, kao orguljaša i dirigenta, je izdala kuća Rainbow Records.
Osim izvođenja nepoznatih dela, zalaže se za promociju orguljskog graditeljstva i istorijskih praksi vezanih za orgulje, redovno drži majstorske radionice u saradnji sa Italijanskom asocijacijom crkvenih orguljaša koje su namenjene školama i mladim studentima orgulja.
Nastupa u više crkava u Trstu, titularni je orguljaš u crkvi Beata Vergine del Soccorso, gde se nalazi instrument iz 1927. godine graditelja Vinćenca Mašonija (instrument op. 38), orguljaš je i muzički direktor u crkvi St Teresa del Bambin Gesú kao i orguljaš crkve San Giacomo Apostolo.
Trenutno je dirigent muškog hora Alabarda Unicredit Univerziteta u Trstu, kao i hora i orkestra Diapason koji je osnovao 2007. godine. Glavni je predavač u okviru Accademia Organistica Tergestina, gde drži majstorske radionice i kurseve mladim orguljašima. Od prošle godine je titularni orguljaš Katedrale Svetog Justa u Trstu.

Loading...