Kritičari su izabrali 2019 UMETNIK (NI)JE PRISUTAN

14.01.2019-07.02.2019, 12:00-20:00

Kritičari su izabrali 2019

UMETNIK (NI)JE PRISUTAN

Likovna galerija

14.1. – 07.2.2019.

Autor izložbe: Danijela Purešević

Umetnici:   Dejan Anđelković i Jelica Radovanović,  Dejan Atanacković, Miomir Grujić Fleka, Milovan Destil Marković, Stevan Markuš, Boris Miljković, Predrag Nešković, Igor Stepančić, Jusuf Hadžifejzović

Ciklus Kritičari su izabrali je tradicionalna izložba koja se kao recepcija kritičara na savremenu likovnu i vizuelne umetnosti na našoj sceni u Likovnoj galeriji kontinuirano  organizuje od 1967. godine do danas Izdanje autorke Danijele Purešević, laureata Nagrade Lazar Trifunović za 2016, istoričara umetnosti i dugogodišnjeg urednika Redakcije za kulturu Radio televizije Srbije  posvećeno  je istraživanju  (ne)prisutnosti umetnika na našoj sceni, odnosno problemu (dis)kontinuiteta.

U uvodnom tekstu kataloga autorka kaže: … Pripremajući izložbu „Kritičari si izabrali 2019“, sa istorijske distance od dvadeset pet godina, želela sam da krenem od „studije slučaja“, podsećanja na tu izložbu, čiji su jedini tragovi crno-beli katalog i slučajno pronađen VHS snimak priloga sa 3K Televizije Beograd. Celokupni izložbeni projekat „Kritičari su izabrali 2019. posvetila sam istraživanju (ne)prisutnosti umetnika na našoj sceni, odnosno problemu (dis)kontinuiteta. Niz je uzroka (ne)prisutnosti umetnika: emigracija, eskapizam, samoizolacija, rezignacija, okrenutost goloj egzistenciji i borbi za opstanak, fizička smrt. Na uzorku izbora (ne)prisutnih umetnika ova izložba kreira imaginarnu, moguću mapu aktuelne likovne scene. Više…

Tekst UMETNIK (NI)JE PRISUTAN preuzimite ovde D. Puresevic tekst

Tekst UMETNIK (NI)JE PRISUTAN na engleskom preuzmite D. Puresevic english version

Program uz izložbu:

Subota, 19. 1. 2019.

13.00 – Vođenje kroz izložbu

Učestvuju: Danijela Purešević, autorka izložbe i umetnici

Subota, 2. februar

18.00 – Jusuf Hadžifejzović, Prodavnica praznina

performans

19.00 – Razgovor …

 

 

 

Loading...