SAVREMENA DANSKA ARHITEKTURA

13.05.2019., 17:30

SAVREMENA DANSKA ARHITEKTURA

Ponedeljak, 13.05.2019.
17.30 OTVARANJE IZLOŽBE
Autori: Ministarstvo spoljnih poslova Danske, Udruženje danskih arhitektonskih kompanija, Inicijativa za dansku arhitekturu i dizajn
→ Plato ispred KCB, Trg Republike

13-27.05.2019.

Najveći umovi arhitekture. kao što su Jern Utson, Arne Jacobsen i Johan fon Sprekelsen, tokom 20. veka razvijali su jak identitet danske arhitekture, koji se gradio oko umetničkog izraza koji je minimalistički, čist i funkcionalan.

I danas ove vrednosti prožimaju dela danskih arhitekata, i u velikoj meri se i dalje nalaze u samom jezgru međunarodnog brenda kakav je danska arhitektura postala. Međutim, poslednjih 20-30 godina danske arhitekte su naročitu pažnju posvećivale iznalaženju rešenja koja nisu samo funkcionalna i lepa nego i održiva.

Svi projekti koje obuhvata ova izložba primeri su savremene, održive arhitekture danskih firmi u kojima se spajaju funkcionalnost i estetika. Društveno održivi projekti koji su usmereni na stvaranje interakcije, održivi projekti u oblasti životne sredine kojima se smanjuju emisije pretvaranjem energije sunca, vode i vetra u električnu energiju, kao i ekonomski održivi projekti, u okviru kojih se za napuštene zgrade, pa čak i za čitave kvartove, osmišljava nov način korišćenja – sve to je predstavljeno na ovoj izložbi, te tako imamo pregled talenata i raznolikosti pristupa savremnih danskih srhitekata.
Partneri: Ambasada Danske u Beogradu

Loading...