19. Međunarodni festival „Dani orgulja“: ULRIH VALTER

29.06.2019., 20:30

Orguljaš Ulrih Valter je profesor orgulja na Univerzitetu u Gracu i beogradskoj publici će se predstaviti delima Baha, Regera i Lista. Koncert realizujemo u saradnji sa Austrijskim kulturnim forumom u Beogradu.

Program:
Johan Sebastijan Bah (1685–1750) / Maks Reger (1873–1916)
Svita za orkestar u ge–molu (Bah-Reger Suite, prema Bahovim partitama i Engleskim svitama)
ar. za orgulje: Ulrih Valter
Grave (Sinfonia)
Prélude
Sarabande
Corrente
Bourrée II
Gigue

Franc List (1811–1886) / Ulrih Valter (1980)
Transcendentalna etida br. 11 (Večernje harmonije)

Johan Sebastijan Bah
Preludijum i fuga u Ge–duru, BWV 541

Franc List/ Ulrih Valter
Transcendentalna etida br. 5 (Duhovi sumraka)

Maks Reger
Fantazija i fuga na temu  B-A-C-H, op. 46

Biografija:
Ulrih Valter (Ulrich Walther, Hagen, 1980) je studirao orgulje, crkvenu muziku i muzičku edukaciju na Državnom konzervatorijumu za muziku i izvođačke umetnosti u Štutgartu kod profesora Ludgera Lomana, Jirgena Esla, Hans-Martina Korinta i Vilibalda Bezlera. Usavršavao se radeći privatno sa Dejvidom Sangerom i pohađajući brojne majstorske radionice umetnika kao što su Hans-Ola Erikson, Lorenco Gijelmi, Jan Laukvik, Danijel Rot, Gerhard Vajnberger i Hajnc Vunderlih. Osvojio je nagrade na nekoliko međunarodnih takmičenja od kojih se izdvajaju druga i specijalna nagrada u Gracu 2006. godine i prva i specijalna nagrada za izvođenje dela Mesijana na Međunarodnom orguljaškom takmičenju Bah | List 2008. godine. Nakon što je tokom dve godine bio angažovan kao gostujući profesor, 2010. godine imenovan je za redovnog profesora orgulja na Univerzitetu za muziku i izvođačke umetnosti u Gracu.
U Evropi, Rusiji i Americi je održao koncerte na manifestacijama kao što su Međunarodna nedelja orgulja u Nirnbergu (ION), Muzička omladina Beča, Međunarodni festival orgulja u Sent Olbansu, Tiringijška nedelja Baha, i dvoranama kao što su koncertna dvorana u Bambergu, Državna akademska Kapela Sankt Petersburga, Međunarodna kuća muzike u Moskvi, Notr Dam u Šartru, Katedrala u Merzeburgu i Zamak Frederiksborg u Kopenhagenu.
Istovremeno, predaje na kursevima u zemlji i inostranstvu, improvizuje muziku za neme filmove, osvaruje snikme za radio i za kompakt diskove, piše za stručne časopise i član je žirija na međunarodnim takmičenjima.
Trenutno je njegov fokus na istraživanju istorisjko informisane izvođačke prakse, kao muzičke prakse u prostoru između transkripcije i kompozicije. Njegov repertoar obuhvata orguljsku muziku nastalu tokom pet vekova, uključujući i njegove virtuozne aranžmane Bahovog Brandenburškog koncerta br. 3, Listove Sonate u be–molu, Mendelsonovih Varijacija, op. 54 i Regerovih Varijacija na Mocartovu temu, op. 132. Izdavačka kuća Organum Classics je 2018. godine izdala njegova dva izdanja: 4 kompakt diska dela kompletnih transkripcija za orgulje Maksa Regera i snimak džez aranžmana Bahovih trio sonata.

Više informacija o Valterovim snimcima i nastupima možete pronaći na njegovom sajtu.

 

 

Loading...