Koncert dua Rastka Popovića i Marijane Savov-Stojanović

23.01.2020., 20:00

Pijanistkinja Marijana Savov-Stojanović i violista Rastko Popović čine duo koji se bavi umetničkim istraživanjem i interpretacijom repertora za violu i klavir oslanjajući se na principe istorijski informisane prakse izvođenja. Rezultat njihovog rada je i serija koncerata Između Baha i Bramsa.

Između Baha i Bramsa IV

Johan Nepomuk Huml
Sonata za violu i fortepiano u Es-duru, op. 5/3
Allegro moderato
Adagio cantabile
Rondo. Allegro con moto

Feliks Mendelson Bartoldi
Sonata za violu i fortepiano u ce-molu (1824)
Adagio – Allegro
Menuetto – Allegro molto
Andante con variazioni

Biografije:
Rastko Popović je završio diplomske, specijalističke i doktorske akademske studije viole na Fakultetu muzičke umetnosti, Univerziteta umetnosti u Beogradu u klasi prof. Dejana Mlađenovića. Master studije viole je završio u Norveškoj na Univerzitetu u Stavangeru. Školovanje je završio sa najvišim ocenama. Pohađao je brojne majstorske kurseve viole, kamerne i rane muzike kod renomiranih umetnika. Osvojio je nagrade na nacionalnim i međunarodnim takmičenjima, a između ostalog 2004. je osvojio drugu nagradu na Međunarodnom takmičenju Muzičke omladine Makedonije Muzičari novog milenijuma. U periodu od 2002. do 2011. godine svirao je u različitim orkestarskim sastavima: Jeunesses Musicales World Orchestra (2002/03), Gudači Svetog Đorđa (2004/05), Simfonijski orkestar RTS-a, Stavanger Symphony Orchestra (Norveška), itd. Trenutno predaje Metodiku nastave gudačkih instrumenata u zvanju docenta na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Aktivno se bavi istorijski informisanom praksom izvođenja muzike 17. i 18. veka kao stalni član ansambla Beogradski barok. Svet savremene i alternativne muzike istražuje i kroz sviranje električne viole – 2006. godine je započeo autorski umetnički projekat Sam svoj sopstveni ringišpil posvećen električnoj violi kao primarnom muzičkom mediju.

Marijana Savov-Stojanović rođena je u Beogradu, gde je završila osnovnu muzičku školu u klasi prof. Jelice Veselinović i srednju muzičku školu u klasi prof. Milene Mitić. Diplomirala je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, u klasi prof. Igora Laska. Magistrirala je na Univerzitetu Džordžije u klasi prof. Evgenija Rivkina. Dve godine se potom usavršavala kod prof. Olge Radosavljević na Klivlendskom konzervatorijumu. Za vreme studija u Americi radila je i kao profesor klavira i korepetiror. Pohađala je više kurseva na kojima je radila sa profesorima Arbom Valdmom, Sijavusom Gadžijevim, Elenom Grečnikovom i drugima. Tokom školovanja bila je nagrađivana na takmičenjima učenika i studenata muzike. Nestupala je na koncertima u zemlji i inostranstvu – kao solista i u kamernim ansamblima. Od 2008. do 2013. godine  svirala je u klavirskom duu sa Lanom Rodić nastupajući u kulturnim centrima Beograda i Rume, galeriji SANU, Studentskom kulturnom centru u Beogradu, Srpskom kulturnom centru u Parizu i na takmičenju Edvard  Grig u Oslu. Od 2003. godine angažovana je u Muzičkoj školi Josip Slavenski u Beogradu kao profesor-korepetitor.

Loading...