VREME 244’33’’ – IVA.lab

11.06.2020-04.07.2020, 12:00-20:00

Likovna galerija, Knez Mihailova 6
Galerija Podroom, Trg republike 5/-1
11. 6 –4.7.2020

VREME 244’33’’ – IVA.lab
Umetnici: Sesilija Belen Sandoval, Efim Graboj, Rand Bejruti, Miloš Bojović, Anica Vučetić, Dragana Žarevac, Dejan Klement, Ivan Petrović,  Retro Future, Mirjana Boba Stojadinović, Slobodan Stošić, Vladimir Tomić, Miloš Tomić, Joana Turkan, Mia Ćuk
Kustoskinja: Slađana Petrović Varagić

Katalog izložbe preuzimite ovde.

Poslednja dva veka ispisivana je istorija ubrzanja, a danas su životi pojedinaca postali „histerična serija prenaseljenih trenutaka“ (Tomas Hilan Eriksen). Naš fluidni život, kako ga definiše Zigmund Bauman, ispunjen je neizvesnošću u kome se uslovi i okolnosti pod kojima civilizacija funkcioniše smenjuju brže nego što bi bilo potrebno da se novi načini delovanja mogu konsolidovati i inkorporirati u navike i rutine pojedinca i grupa. Tehnologija je učinila čoveka zavisnim od informacija koje se množe u preobilju, a deficitarne kategorije postaju – pažnja drugih da čuju i vide nas, kao i naše polagano i povezano vreme da čujemo i vidimo druge. Dovoljan razlog za tenziju i sukob! Tržišni liberalizam i individulaizam kontinuirano proizvode nove oblike ranjivosti. U neprestanoj borbi za nečije sekunde i minute, gubimo kontrolu nad sopstvenim vremenom. Živimo fragmentarno iscepkano vreme, a fragmenti prete da preuzmu vlast nad celinom, pri čemu vreme prestaje da postoji.

Problematizacija pojma vremena u umetnosti nije nova, ona se često sprovodila unutar pojedinačnih umetničkih projekata kroz aktuelizaciju ličnih narativa. Izložba objedinjuje radove domaćih i inostranih umetnika/ca (program IVA.lab) baveći se problematizacijom vremena u više ravni, kako u odnosu na prirodu samog medija zasnovanog na vremenu (time-based media), tako i kroz aktuelizaciju pojma vremena u odnosu na kontekst u kojem umetnički radovi nastaju, bivaju re-aktualizovani i pokazani publici. U fokusu su umetnički radovi koji na različite načine preispituju vreme, zaustavljaju ga, ponavljaju, produžavaju, recikliraju, kontrolišu, usporavaju, aproprišu, manipulišu…

Sam naziv izložbe Vreme 233’44’’ omaž je kompozitorskim idejama Džona Kejdža koje su inkorporirale temporalnost u umetničko delo u vidu prolaznih i privremenih stanja muzike (Džon Kejdž, 4’33’, 1952) i pružile izvanredan okvir filmskoj, video umetnosti i drugim oblicima intermedijalne umetnosti zasnovane na trajanju. Temporalnost je u vizuelnu umetnost „uvedena“ kroz eksperimenatlnu muziku i time je učinila sinematičnom i bliskom filmskoj umetnosti.

Izložba Vreme 233’44’’ zahteva tačno toliko vremena da se sagleda u celini (!). Na izložbi su predstavljeni radovi vizuelnih i filmskih umetnika koji raznovrsnim pristupima i poetikama bivaju okupljeni oko preispitivanja pokretne slike u današnjem vremenu, zanimajući se jednako i za granična područja filma i video umetnosti, njihove produkcije i reprezentacije. Odabirom četrnaest radova različite strukture, narativa i poetike, izložba progrovara o društvenim, sociološkim i kulturološkim fenomenima kao što su klasa, rad, migracije, politika, rat, krize, izolacija, ali i identitet, efemernost, introspekcija, odrastanje i ljubav.

IVA.lab program, koncipiran kao platforma otvorena za različite kolaboracije i eksperimente u polju videa, mesto je susreta vizuelnih umetnika iz Srbije sa inostranim učesnicima filmskih programa „Interakcija“ i „Interdoc“, od 2016. godine u Požegi (nfc Filmart). Izložba predstavlja video radove, instalacije, filmove, video therapy projekte, video eseje, nastale kroz više saziva video rezidencije IVA.lab, kao i projekte umetnika koji su na različite načine uključeni u sam program. Pored učesnika rezidencije (2016-2019) – Dragana Žarevac, Anica Vučetić, Mia Ćuk, Mijana Boba Stojadinović, Dejan Klement, Ivan Petrović, Slobodan Stošić i Miloš Tomić, na izložbi su predstavljeni i medijski i filmski projekti reditelja Vladimira Tomića iz Danske, rediteljke i montažerke Rand Bejruti iz Jordana, zajednički rad direktorke fotografije Sesilije Sandoval iz Argentine i izrealskog reditelja Efima Graboja, snimateljke i vizuelne umentice Joane Turkan i kolektiva Retro Future iz Rumunije, kao i vizuelnog umetnika Miloš Bojovića iz Požege.

Film je, prema Valteru Benjaminu, „učinio posmatranje slika kolektivnim posmatranjem“, omogućio je ljudima da mogu sebe da vide, dok je video kao samorekleskivni medij okrenuo kameru ka pojedincu – umetniku i omogućio mu da sebe vidi. Danas, u vremenu potpune medijske disperzivnosti česta su preplitanja i prožimanja, ipak sa sigurnošću jedino možemo tvrditi da film i video predstavljaju mesto sinteze različitih umetničkih formi i da još uvek dele jednu zajedničku karakteristiku – trajanje, odnosno vreme. Pa, imamo li vremena za 233’44“?

Slađana Petrović Varagić, kustosinja izložbe

 

Spisak umetnika i radova

Mirjana Boba Stojadinović, Lutalaštvo:voz, video esej, 8 min 10 sek, 2020

Dejan Klement, Sve je OK_2019, jednokanalna video projekcija, 5min 34 sek, 2019

Dragana Žarevac, Slatka prolaznost, video instalacija, 15min 5 sek, 2020

Sesilija Belen Sandoval, Efim Graboj, Cinematic correspondence (Filmska korespondencija), video terapija, video pisma-instalacija

Ivan Petrović, So i svetlo-iza scene, VHS,17min 20 sek, 2020

Mia Ćuk, Kupine noću, video instalacija, 2020

Miloš Bojović, Transformacija, jednokanalna video-projekcija sa zvukom, 11 min 38sek, 2019

Miloš Tomić, Dok sam bio u stomaku, napipao sam rukom svoju pišu i tako shvatio da sam dečak, 11min 57 sek, 2020

Slobodan Stošić, (O)pozicije, video, dvokanalana instalacija, 9min 40 sek, 2020

Rand Bejruti, Nudar, dokumentarni film, 20min, 2018

Anica Vučetić, Raspirivanje, video skulptura, više-kanalna video instalacija, 2020

Vladimir Tomić, Vreme koje smo izgubili, 15min, 2017

Joana Turkan, Body of Work, 2020

Retro Future, Introspective Collective, 2020

PROGRAM UZ IZLOŽBU

FILMSKA RADIONICA

„Ceo grad je moj filmski studio“ – filmska radionica Miloša Tomića

POZIV

„Radoznali, neočešljani, detektivski i voajerski raspoloženi mladi ljudi, simpatizeri i ljubitelji filma i igre sa njim, dođite ili nek vas dovezu, na radionicu „Ceo grad je moj filmski studio“  koja polazi od vrlo problematične premise da je sve oko nas mogući materijal za naš film da se naši filmovi kriju tu blizu, samo ih treba nanjušiti i uloviti! Kada ih nahvatamo, igraćemo se sa tim komadićima stvarnosti na razne načine, da ne otkriamo sve.“

Broj polaznika ograničen – do 14 prolaznika

Polaznici mogu biti mladi između 13 i 24 godine

Radionica se odvija u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda i traje dva dana:

Prvi dan – petak 12. jun 2020. od 16 do 19 sati

Drugi dan – subota 13. jun 2020. od 10 do 13 sati

Potrebna oprema:
– mobilni telefon koji može da snima,
– puna baterija,
– prazna kartica,
– oči, uši polaznika (mada i ne mora)

Učešće na radionici je besplatno.

Prijave šaljite na email adresu office@film-art.org sa naznakom „Za radionicu Miloša Tomića“ najkasnije do 10. juna 2020. godine.

PREDAVANJE-PERFOMANS

Subota, 20. jun 2020. u 13 sati
„Kako učvrstiti temelje na prolaznosti“, lecture-perfromance, Dragana Žarevac
Plato ispred Beogradskog izloga, Kulturnog centra Beograda

Video, performans i zvuk kao time based media – mediji koji se temelje na vremenu, zasnivaju svoj jezik na vremenu – na efemernosti, prolaznosti. Ezoteričari tvrde da je vreme obmana, a naučnici da vreme nije fiksna veličina nego promenljiva u odnosu na prostor i brzinu. Jedna tako nestalna pojava za koju nismo sigurni ni da postoji, postavljena je kao baza za opus mnogih umetnika.
Na osnovu iskustva svojih radova Dragana Žarevac govori o vremenu kao ekonomskoj kategoriji i merilu postojećeg ili nepostojećeg progresa i privilegija (rad Vera u progres), o vremenu iz ugla ekologije (Sitting with Zoe) razmatrajući za šta se vreme upotrebljava i o vremenu koje gradi i razgrađuje telo (Tango Valido). Prigrlivši prolaznost kao neizbežno stanje, postavlja se pitanje kako se trajanje može potražiti upravo u efemernom.

AUDIO-PODKAST

Audio-podkast o izložbi „Vreme 244’33 – IVA.lab“ provešće vas kroz pojedinačne radove glasovima umetnika i kustoskinje izložbe. Podkast će biti dostupan od 15. juna na sajtu KCB, a autorka je Mirjana Boba Stojadinović.

mixcloud.com/bobaart/

Loading...