InFLUenca: Predlozi i izjave u raspravi – Novi mediji FLU

03.09.2020-01.10.2020, 12:00-20:00

Galerija Podroom, Trg republike 5/-1

InFLUenca: Predlozi i izjave u raspravi – Novi mediji FLU
3.9 –1.10.2020.

Umetnici: Tijana Petrović, Milica Bilanović, Ivana Kosanović, Milena Pešut, Lazar Zagrađanin, Aleksandrina Bošnjak, Anastasija Pavić, Isidora Pejović, Jelena Jovčić, Iva Palurović, Sofija Milošević, Tamara Marković, Milica Erkić, Tadija Spasojević

Kustosi: Zoran Todorović i Vladimir Nikolić

Prvi tematski okvir iz projektovanog niza izložbi “InFLU-enca” pod nazivom

“Predlozi i izjave u raspravi” se predstavlja kao pregled umetničkih i pedagoških praksi na odseku za Nove medije na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu po izboru nastavnika Zorana Todorovića i Vladimira Nikolića i pokriva rad studenata od prve godine osnovnih do završne godine master studija.  Radi se o uverenju da umetnost postoji kao rasprava o sopstvenim uslovima i mogućnostima koja ima izvesne konsekvence u širem društvenom registru. To je u osnovi rasprava u zoni očekivanja, na praznom mestu umetnosti, na mestu koje emituje mnogobrojne refleksije o njoj ali gde ona supstancijalno ne postoji.  Potraga za relevantnim, razumevanje trenutka, onog sada i ovde koje je uvek ispunjeno mnogim vremenima, ono je što definiše kretanje neke umetničke prakse koju vidimo kao savremenu.  Istovremeno diskurzivni režim savremenosti je režim koji se ne uzima kao datost nego se takodje diskutuje.  Situiranje unutar diskurzivnih mreža i čini estetski okvir u koji se smešta ova izložba.
U tom smislu se na izložbi mogu uočiti  različiti pristupi koji pitaju o mestu umetnika i njegovoj ulozi, o učenju o umetnosti, o radu sa ljudima i društvenoj odgovornosti i aktivizmu umetnika, o jeziku, o telu,  geopolitici i mikropolitici umetnosti, o informatičkoj kulturi itd.

Reč je takođe o uspostavljanju dugoročnije saradnje između profesora i studenata sa Odseka za nove medije Fakulteta likovnih umetnosti i galerije Podroom, u okviru koje bi trebalo slične izložbe da se realizuju svake druge godine.

Video vokalno-performativne interpretacije umetničkih izjava u izvođenju Vokalno Kustoskog Sindroma koji čine Senka Latinović i Vladimir Bjeličić možete pogledati putem linka ispod:

Loading...