20. Međunarodni festival „Dani orgulja – Dies organorum“: KAMERNA MUZIKA ZA ORGULJE

18.10.2020., 20:00

Orguljašice Lana Jelenković, Milica Sabljić i Branka Đorđević su se okupile povodom jubileja Festivala i zajedno sa kolegama muzičarima odabrale dela u kojima se zvuk orgulja ujedinjuje sa glasom, trubom, klarinetom ili gudačkim instrumentima kako bi svaka na svoj način predstavila ulogu orgulja u kamernoj muzici.

Svi kulturni događaji u Beogradu se i dalje održavaju uz propisane epidemiološke mere za suzbijanje širenja virusa COVID-19, te je broj mesta za publiku u Katedrali Blažene Djevice Marije smanjen na 100, a nošenje maske tokom boravka u zatvorenom prostoru je obavezno.
MESTA ZA OVAJ KONCERT SU POPUNJENA.
Ove godine, ulaz u Katedralu Blažene Djevice Marije biće moguć iz ulice Internacionalnih brigada 66.

DANILO NOVAKOVIĆ, barokna violina
ĐORĐE MILOŠEVIĆ, barokno violončelo
LANA JELENKOVIĆ, orgulje
ALEKSANDAR SOLUNAC, truba
MILAN STANČIĆ, bas-bariton
MILICA SABLJIĆ, orgulje
BRANKA ĐORĐEVIĆ, orgulje
ĐORĐE GAVRILOVIĆ, orgulje
MARKO ĐORĐEVIĆ, klarinet

Program:
Johan Sebastijan Bah (1685–1750)
Trio sonata br. 6 u Ge–duru, BWV 530
Vivace
Lento
Allegro
DANILO NOVAKOVIĆ, barokna violina
ĐORĐE MILOŠEVIĆ, barokno violončelo
LANA JELENKOVIĆ, orgulje

Johan Sebastijan Bah
Koralni preludijum Alle Menschen müssen sterben, BWV 1117  (Neumeister- Sammlung)
LANA JELENKOVIĆ, orgulje

Peter Eben (1929–2007)
Crveno okno (Zebulon – Risoluto e drammatico) iz Okna za trubu i orgulje
ALEKSANDAR SOLUNAC, truba
LANA JELENKOVIĆ, orgulje

Johan Sebastijan Bah
Koralni preludijum Nun komm der Heiden Heiland, BWV 659
MILICA SABLJIĆ, orgulje

Johan Sebastijan Bah
Quia fecit mihi magna, arija iz Magnifikata u Es–duru, BWV 243a

Georg Fridrih Hendl (1685–1759)
How willing my paternal love, arija iz oratorijuma Samson, HWV 57
MILAN STANČIĆ, bas-bariton
ĐORĐE MILOŠEVIĆ, barokno violončelo
MILICA SABLJIĆ, orgulje

Arvo Pert (1935)
Pari Intervallo
MILICA SABLJIĆ, orgulje

Johan Pahelbel (1653–1706)
Kanon u De–duru, ar. za orgulje četvororučno
BRANKA ĐORĐEVIĆ i ĐORĐE GAVRILOVIĆ

Ante Grgin (1945)
Tema sa varijacijama u transkripciji za klarinet i orgulje
MARKO ĐORĐEVIĆ, klarinet
BRANKA ĐORĐEVIĆ, orgulje

Biografije:
Violinista Danilo Novaković (1973) je kao jedan od najmlađih studenata Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, diplomirao 1995. godine u klasi profesora Aleksandra Pavlovića. Studije violine nastavio je u Holandiji kod profesora Emi Verhej i Krisa Dandama, a potom na Roterdamskom muzičkom konzervatorijumu u klasi Benciona Šamira. Stekao je diplomu baroknog violiniste na Muzičkom konzervatorijumu u Utrehtu kod profesorke Antoanet Loman. Kao solista je nastupao sa ansamblima Kamerni orkestar Roterdamskog konzervatorijuma, Simfonijski orkestar Carpe Diem – Den Hag, Makedonska Filharmonija, Skoplje i Kamerni ansambl festivala Interfest Bitola. Kao kamerni muzičar sarađuje sa članovima Beogradske filharmonije, orkestra Koncerthebau i Roterdamske filharmonije. Stalni je gost renomiranih festivala u Srbiji, Makedoniji i Holandiji. Danilo je osnivač baroknog ansambla Tempera Barocca sa kojim je nastupao na koncertima i festivalima širom Evrope. Takođe je gost-koncertmajstor ansambala za ranu muziku Roterdamski barokni ansambl, Lajden barokni ansambl i Orkestar teatra Liure-Barselona. Stalni je član kamernog ansambla Gudači Svetog Đorđa. Od 2018. godine, je muzički selektor baroknog festivala Easter Barock Shuller, Nemačka. Danilo Novaković je stalni član Beogradske filharmonije od 2005. godine.

Đorđe Milošević (Beograd, 1979) je diplomirao violončelo na FMU u Beogradu u klasi prof. Sandre Belić. Bio je stipendista Ministarstva kulture i obrazovanja Luksemburga gde se usavršavao na Nacionalnom muzičkom konzervatorijumu u klasi prof. Kloda Đampelegrinija. Član je i jedan od osnivača Gudačkog kvarteta Mokranjac i ansambla Metamorfozis. Takođe, član je međunarodnog baroknog orkestra Balkan Baroque Band sa kojim nastupa u Francuskoj, Grčkoj, Rumuniji i Bugarskoj. Stalni je član baroknog ansambla Tempera Barocca. Jednako posvećeno se bavi tumačenjem barokne muzike na autentičan način, kao i izvođenjem dela savremenih srpskih kompozitora ostvarivši tako značajan broj premijerno izvedenih dela domaćih autora. Tokom bogate koncertne karijere nastupao je na najznačajnijim muzičkim festivalima u Srbiji, kao i širom Evrope, ostvario je trajne zapise za Radio-televiziju Srbije, kao i snimke za ERT i European Broadcasting Union. Pedagogijom se bavio u MŠ Mokranjac u Beogradu, kao i na Fakultetu umetnosti u Zvečanu, u zvanju vanrednog profesora. Član je UMUS-a.

Lana Jelenković (1981) diplomirala je i magistrirala orgulje na FMU u Beogradu. Koncertnom diplomom je završila postdiplomske studije orgulja na Fakultetu muzičke umetnosti u Vircburgu, u klasi profesora Kristofa Boserta. Na istoj akademiji, na Odseku za staru muziku, diplomirala je istorijske instrumente sa dirkama – čembalo, klavikord i fortepiano, a koncertnom diplomom magistrirala čembalo u klasi profesora Glena Vilsona. Paraleleno je završila Međunarodne master studije Organ Expert na na Fakultetu muzičke umetnosti  u Trosingenu i na Univerzitetu Tor Vergata u Rimu. Ove jedinstvene ekspertske studije uključivale su stručne predmete o gradnji, restauraciji i rekonstrukciji orgulja, te je tema njenog završnog rada bila izrada tehničke dokumentacije čuvenih orgulja u Domu sindikata u Beogradu. Tokom školovanja bila je stipendista mnogih fondova u Srbiji i Nemačkoj. Na Festivalima Dies organorum i Ars vivendi clavicembalum u Beogradu, prisutna je godinama kao izvođač i saradnik. Redovno nastupa u Srbiji i Evropi kao orguljaš, čembalista, kontinuo izvođač i korepetitor. Nastupa sa različitim orkestrima, horovima i ansamblima iz Nemačke, kao i sa ansamblima Gudači Svetog Đorđa, Metamorfozis i Camerata Akademika iz Srbije. Redovno sarađuje sa orkestrom Beogradske filharmonije. Stalni je član ansambla Tempera Barocca. Član je UMUS-a. Od 2016. godine radi kao korepetitor za klasičan i savremeni balet.

Aleksandar Solunac (Beograd, 1978) diplomirao je trubu na FMU u Beogradu, u klasi prof. Mladena Đorđevića. Usavršavao se u klasi prof. Bengta Eklunda i stekao koncertnu diplomu na Visokoj školi za muziku u Oslu. Još tokom studija redovno je bio angažovan u beogradskim simfonijskim orkestrima, a poslednjih godina je imao prilike da svira u orkestrima Katarske i Malezijske filharmonije. Kao orkestarski muzičar nastupao je u Evropi, Aziji i SAD, a kao solista i član različitih kamernih sastava na značajnim festivalima u zemlji. Kao solista je nastupao sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, Norveškim radio-orkestrom, Beogradskom filharmonijom i Orkestrom muzikon. Od 2011. godine radi na mestu prve trube Beogradske filharmonije.

Milica Sabljić je diplomirala orgulje 2005. godine na Fakultetu muzičke umetnosti, u klasi prof. Maje Smiljanić-Radić. Godine 2007. je upisala osnovne studije na Univerzitetu muzike i izvođačke umetnosti u Gracu, koncertni smer orgulje, u klasi prof. Dalibora Miklavčiča, a diplomirala je 2011. godine u klasi prof. Ulriha Valtera. Tokom školovanja je bila stipendista Rotari fondacije iz Diseldorfa, Udruženja Prijatelji Univerziteta za muziku i primenjenu umetnost iz Graca i Zadužbine Marta Debeli iz Graca. Aktivan je učesnik festivala Dani orgulja u Beogradu. Usavršavala se na majstorskim kursevima kod Jona Laukvika, Stefana Bešija, Ludgera Lomana, Iva Rehštajnera, Gunara Idenstama, Karla Homela i Johana Trumera. Nastupala je kao solista i kamerni izvođač na koncertima u Srbiji, Austriji, Italiji i Sloveniji. Član je Udruženja muzičkih umetnika Srbije. Radila je kao klavirski saradnik u Baletskoj školi Lujo Davičo, a trenutno radi kao profesor orgulja u muzičkim školama Josip Slavenski i Kornelije Stanković u Beogradu.

Milan Stančić (1981) je diplomirao na FMU u Beogradu na Odseku za opštu muzičku pedagogiju. U oblasti solo pevanja se usavršavao kod Predraga Đokovića, Vanje Trajković, Nenada Nenića, Janje Vuletić, Valentine Taškove i Jasmine Stojković, i pohađao kurseve Kaja Vesla i Evelin Tab. Bio je aktivan učesnik Beogradske barokne akademije pod vođstvom Marijane Mijanović i Predraga Goste. Učestvovao je u izvođenjima opera Didona i Enej H. Persla u Narodnom pozorištu u Beogradu, kao i Pajaci R. Leonkavala, Krunisanje Popeje i Orfej K. Monteverdija u Madlenijanumu. Član je vokalnog ansambla Studija za ranu muziku pod umetničkim vođstvom Predraga Đokovića. Sarađivao je sa ansamblima, kao što su VisAntiqua, Putujući svirači, Nymbus, Renesans, Ekumenski muški zbor, Vokalni ansambl Nove beogradske opere i drugi. Nastupao je u Mađarskoj, Bugarskoj, Italiji, Austriji i Velikoj Britaniji. Student je završne godine Odseka za solo pevanje na Akademiji umetnosti Slobomir P Univerziteta u Bijeljini, u klasi magistra Verice Pejić.

Branka Đorđević (Beograd, 1979) je orgulje diplomirala u klasi prof. Andrije Galuna i magistrirala u klasi docenta Maje Smiljanić Radić na FMU u Beogradu. Studirala je uporedo na Konzervatorijumu muzike u Luksemburgu u klasi prof. Žan-Žaka Kasela, učenika orguljske legende Žana Gijua. Usavršavala se na brojnim kursevima koje su vodili eminentni evropski orguljaši, kako u Beogradu (u okiru festivala Dani orgulja), tako i u Ljubljani, Temišvaru, Briselu, Luksemburgu i Parizu. Inicijator je i učesnik koncerata širom zemlje, gde god su orgulje bile u dovoljno dobrom stanju za koncertno izvođenje. Nastupala je u inostranstvu, kao solista, član kamernih sastava ili kamernih orkestara. U okviru projekta Deca muziciraju sa orguljama sarađivala je sa muzičkim školama Kosta Manojlović u Zemunu, Vatroslav Lisinski u Beogradu i Josif Marinković u Vršcu održavajući majstorske radionice i koncerte. Od 2001. godine neguje praksu snimanja koncerata, a sve u cilju popularizacije ovog izuzetnog instrumenta i obogaćivanja kulturnog sadržaja u zemlji. Kao podpredsednik Udruženja Prijatelji Vršačkih orgulja, bila je angažovana na polju očuvanja orgulja, kao kulturnog blaga na prostoru Vojvodine. Radi kao profesor uporednog klavira u MŠ Josif Marinković u Vršcu.

Đorđe Gavrilović (Užice, 1991) je klavir počeo da uči sa 8 godina u ŠOMO Petar Konjović. Sa 16 godina je postao asistent dirigenta crkvenog hora Sv. Đorđe u Užicu. Orgulje je počeo da uči 2011. godine na odseku za orgulje SMŠ Stanković u klasi prof. Marije Čubrilo Družijanić, od kada aktivno koncertira. Bio je dirigent crkvenog hora na Ubu, a od 2017. godine je dirigent hora crkve Sv. Petke u Surčinu. Na ovoj poziciji predano radi na unapređenju hora, kao i na organizaciji brojnih manifestacija. Takođe komponuje i aranžira za hor. Od 2011. godine redovno pohađa Letnju školu orgulja festivala Dies organorum učestvujući aktivno na radionicama svetski priznatih orguljaša Dalibora Miklavčiča, Alekseja Paršina, Jorga Halubeka, Šin Jang Li, Vilijema Vajtheda, Pjetra Paskvinija i drugi. U evropskim muzičkim centrima, imao je priliku da pohađa kurseve Hansa Fagijusa i Kamerona Karpentera. Na festivalu Dani orgulja je prisutan i kao izvođač i saradnik.

Marko Đorđević (Leskovac, 1985)  je završio MŠ Stanislav Binički u Leskovcu u klasi Dejana Veljkovića. Osvojio je mnoge nagrade na festivalima muzičkih škola, kao i na republičkim i saveznim takmičenjima. Od 2000. do 2002. godine bio je član Vojnog orkestra Prištinskog korpusa u Leskovcu. Diplomirao je klarinet na FMU u Beogradu u klasi Ante Grgina. Bio je redovni član Simfonijskog orkestra FMU. Održao je brojne koncerte širom Srbije i Japana, kao i u Španiji, Francuskoj, Portugalu i Poljskoj. U duu sa orguljama nastupao je na turneji po Srbiji. Suosnivač je kvinteta Infiniti i osnivač kvinteta Sirius. Radi kao profesor klarineta i saksofona u MŠ Kosta Manojlović u Smederevu. Osnovao je Omladinski Orkestar Svetlost pri Omladinskom kulturnom centru Smedereva i postao prvi dirigent tog orkestra. Kao član orkestra Amoroso i kamernog dua je snimio kompakt disk. Nastupao je kao prvi klarinet Smederevske filharmonije i kao član kamernog sastava kamernog orkestra hora Kir Stefan Srbin.

Koncert kamerne muzike je tradicija koja je započeta 2005. godine, a dužnost koncipiranja i pripreme programa pripala je domaćim muzičarima (kojima su se povremeno pridruživali i prijatelji iz inostranstva). Lana Jelenković, Milica Sabljić i Branka Đorđević održale prvi koncert ove programske linije 26. juna 2005. godine, što je bilo otvaranje 5. izdanja Festivala. Osim što su nastupale na Danima orgulja, bile su polaznice Letnje škole orgulja i deo organizacionog tima, a svojim zalaganjem, kontaktima i kreativnošću doprinele su razvoju Festivala.

Festival „Dani orgulja“ podržalo je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

Loading...