Predavanje onlajn (na engleskom) KAKO NAPRAVITI FOTO-KNJIGU? doc. mr. um. Olja Triaška Stefanović i mr. um. Juraj Blaško, Akademija likovnih umetnosti i dizajna, Bratislava, Slovačka Program [s]BUK2

24.11.2020., 19:00

Program [s]BUK2
Predavanje onlajn (na engleskom) KAKO NAPRAVITI FOTO-KNJIGU?
Predavači: mr. um. Olja Triaška Stefanović i mr. um. Juraj Blaško,
Departman za fotografiju i nove medije, Akademija likovnih umetnosti i dizajna, Bratislava, Slovačka

Utorak, 24. 11. 2020. u 19:00
Predavanje/razgovor možete pratiti putem aplikacije Zoom
https://us02web.zoom.us/j/81380423341?pwd=cHlLRWF1Rk9DWVN0Q2ovbXlMQUlUUT09
. . .
Šta znači praviti knjigu? Šta je to vizuelno pripovedanje priče? Šta je vizuelna dramaturgija? Kako uspostaviti profesionalnu mrežu industrijskih kontakata? Kako razumeti tržište foto-knjiga širom Evrope? Kako čitati slike i kako da ispričate svoju priču uz pomoć fotografija? Koja je uloga grafičkog dizajna u toj knjizi i zašto je ona od suštinskog značaja?
Predavanje onlajn Kako napraviti foto-knjigu? biće usmereno na sva ova pitanja i objasniće šta se foto-knjiga danas, a prikazaće i primere koji mogu biti od pomoći u procesu stvaranja foto-knjige.

O PREDAVAČIMA:

Mr. um. Olja Triaška Stefanović je fotografkinja i vizuelna umetnica, docentkinja na Akademiji likovnih umetnosti i dizajna u Bratislavi gde sada rukovodi Departmanom za fotografiju i nove medije, i vodi kurs “PHO BO: Photo book creation” (Izrada foto-knjige).
Rođena je u bivšoj Jugoslaviji u Novom Sadu. Tokom 90-ih se trajno nastanila u Slovačkoj. Njeni najnoviji projekti prvenstveno reaguju na rat i etničke sukobe na Balkanu, gde istražuje sopstveno sećanje, raspad Jugoslavije, porodičnu istoriju, formiranje novih nacija i nove geografije u kontekstu Centralne i Istočne Evrope. Godine 2020. predstavila je javnosti svoj interdisciplinarni umetnički projekat koji se sastoji od izložbe i foto knjige Bratstvo i jedinstvo. Pored ove teme, u njenim vizuelnim istraživanjima posebno mesto zauzmaju i prostor, istorija i arhitektura Istočne Evrope.
Njeni foto-eseji u oblasti arhitekture objavljeni su i nagrađivani u brojnim knjigama i publikacijama u Evropi, a za svoj fotografski rad dobitnica je i mnogih prestižnih nagrada među kojima su „Fotograf godine 2015“, koju dodeljuje Srednjoevropska kuća fotografije iz Bratislave, kao i „Grant za savremenog umetnika 2019“ Fondacije Novum iz Bratislave.
Njeni radovi su deo stalne postavke slovačke Nacionalne galerije u Bratislavi, Gradske galerije u Nitri.
Redovno izlaže kako u Slovačkoj tako i u inostranstvu.

Mr. Um. Juraš Blaško (1980) je grafički dizajner i pedagod na Akademiji likovni umetnosti i dizajna u Bratislavi, na kojoj rukovodi Departmanom za vizuelne komunikacije. Sa Oljom Triaškom Stefanović vodi interdisciplinarni kurs “PHO BO: Photo book creation” (Izrada foto-knjige). Kao grafički dizajner radi u oblasti dizajna knjiga, editorijala i identiteta. Njegovi radovi su deo stalne postavke Muzeja za dizajn Slovačke, a 2009. je dobio slovačku Nacionalnu nagradu za dizajn.

Loading...