BELGRADE RAW predstavlja RAW PERSPECTIVES Jelena Nikolić • Predrag Đulinac • Stefan Jovanović

28.01.2021-04.03.2021, 12:00-20:00

BELGRADE RAW
predstavlja
RAW PERSPECTIVES
Jelena Nikolić • Predrag Đulinac • Stefan Jovanović

28. JANUAR – 4. MART 2021.
Galerija Artget | 20. godina
Trg republike 5/I

Specijalizovana fotografska Galerija Artget Kulturnog centra Beograda počinje svoju 20. sezonu. U godini jubileja program čini po jedna izložba koju koncipiraju i realizuju umetnički direktori i direktorke u prethodnoj deceniji Galerije.
Prvu u ovom nizu je izložba Raw Perspectives koju priređuje sada jedanaestočlani fotografski kolektiv Belgrade Raw, kolektivni umetnički direktor(at) Galerije u 2013. godini.

Belgrade Raw: Raw Perspectives

Galerija Artget je ovogodišnju sezonu koncipirala kao jednu vrstu kompilacije izložbi umetničkih direktora i kolektiva koji su kreirali programe u pomenutom izlagačkom prostoru u njegovoj drugoj deceniji.
Ono što je zanimljivo u ovakvom pristupu je mogućnost revidiranja stavova samih tvoraca programa, nadoknađivanje možda propuštenog, napipavanje novog impulsa, ali i mapiranje nekih novih pojava u domenu fotografije nastalih pod utiskom do sada prikazanog u Galeriji Artget. Upravo ovo poslednje rečeno dolazi sa izložbom Raw Perspectives, kuriranom od strane članova kolektiva Belgrade Raw.
Raw Perspectives ovde nudi poglede troje autora: Jelene Nikolić, Predraga Đulinca i Stefana Jovanovića. Iako niko od njih troje sebe ne bi nazvao ili ne naziva fotografom, svo troje koriste medij fotografije kao neku vrstu lufta, generatora arhiva i sredstvo vizuelnog beleženja sredine u kojoj se nalaze i koja ih okružuje. Sami članovi kolektiva Belgrade Raw imaju sličan pristup u kreiranju arhiva iz kog se čitaju društveno-političke okolnosti, svakodnevnica i njene promene.
Pridev „raw“, koji je već nekoliko puta ovde spomenut iz očiglednih razloga, na srpski jezik prevodimo kao „sirov“ (-a, -o), sa sinonimima „neuk“ i „živ“. Prevod, zajedno sa sinonimima s nekoliko strana objašnjava pristup radu troje autora u prikazivanju njihovih sirovih načina posmatranja.
Sirov u smislu predstavljanja toga što jeste, bez namere da se učita neki narativ osim postojećeg, odnosno vidljivog. Živ!
Neuk – možda pregrubo zvuči, ali je pristup autora svakako lišen tradicionalnih ideja o majstorstvu u mediju fotografije. Nikako ne ide u domen lošeg.
Motivacija za rad kod Predraga, Jelene i Stefana varira između želje za dokumentovanjem, izučavanjem likovnih elemenata, beleženjem, na izgled, nepripadajućih trenutaka u prostoru do proste želje za nekom vrstom ventiliranja moždanih aktivnosti.
Izložba Raw Perspectives nastala je kao posledica otključavanja bogatih arhiva i primenjivanjem vežbe u kojoj su autori kreirali asocijativnu mrežu nižući fotografije i video zapise bez prethodno utvrđenih pravila. Ta pravila je diktirao sam materijal.
Pojedinačno, svako od njih troje imaju jedinstvenu internu logiku pri odabiru motiva, ili bolje pri odabiru trenutaka koji će zabeležiti. Međutim, pri združivanju njihovih arhiva, primećuje se izjednačavanje asocijativnih mreža i gubljenje ideje o autorstvu. Postaje neprepoznatljivo ko je autor koje fotografije. Postaje nebitno ko je autor koje fotografije. Postaje jasno kako jedna generacija detektuje kroz isto oko svoje okruženje i sve što ono nosi.
Skupovi materijala prikazani na izložbi Raw Perspectives predstavljaju logičan završetak procesa sjedinjavanja materijala ovo troje autora, ali i prostor za stvaranje novih misaonih procesa i mentalnih slika.

Dušan Savić

Predrag Đulinac (1997, Sombor) je fotograf iz Sombora, koji trenutno živi u Novom Sadu, gde završava osnovne studije na Fakultetu tehničkih nauka (Grafičko inženjerstvo i dizajn). Fotografijom se bavi od 2017. godine i do sada je učestvovao na jednoj grupnoj izložbi.

www.instagram.com/pedja.pedja

Stefan Jovanović (1994, Sombor) je završio osnovne studije novih likovnih medija i master studije grafike i štamparstva na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Autor je tri samostalne izložbe i učesnik na više grupnih izložbi. Bavi se fotografijom, kolažem, tradicionalnim tehnikama štampe i video radom. Član je umetničke grupe Balkanophobia. Trenutno živi i radi u Somboru i kroz svoj rad istražuje temu života u malom gradu.

Jelena Nikolić (1990, Beograd) je multimedijalna umetnica iz Beograda, u kome živi i radi. Osnovne studije slikarstva  i master studije transmedijskih istraživanja završila je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Dobitnica je nagrade za osobenu kreativnu inovaciju iz fonda „Miloš Bajić“, za 2013. godinu. Imala je četiri samostalne izložbe i učestvovala na više grupnih izložbi, kolonija i radionica u zemlji i inostranstvu. Bavi se prevashodno fotografijom i video radom.

www.nikolicgjelena.wixsite.com/recreation
www.instagram.com/yssdx

Izlagačku sezonu fotografske Galerije Artget je 2013. godine koncipirao i realizovao fotografski kolektiv Belgrade Raw. Ovaj kolektiv je osnovan 2009. godine sa idejom da kroz medij fotografije istražuje socijalne, urbane i političke aspekte života u gradu i stanje zajednice, aktivno beležići svakodnevni život Beograda.
Kolektiv je izlagao na više izložbi i u okviru nekoliko manifestacija i festivala u zemlji i inostransvu. Pet godina za redom Belgrade Raw je bio organizator događaja Foto-sajam u Beogradu, a četiri uzastopne godine po Srbiji organizovao je seriju radionica dokumentarne fotografije pod nazivom Serbia Raw. Godine 2019, Kolektiv objavljuje foto-knjigu Serbia Raw u kojoj su objedinjene radionice i materijali nastali u 13 gradova Srbije. Iste godine objavljuje svoj prvi fanzin.
Kolektiv čini jedanaest članova: Darko Stanimirović, Nemanja Knežević, Luka Knežević-Strika, Milovan Milenković, Andrej Filev, Aleksandra Perović Mihajlović, Mane Radmanović, Dušan Rajić, Jelena Mijić, Saša Trifunović i Dejan Golić.

contact@belgraderaw.com
www.belgraderaw.com
www.facebook.com/belgraderaw
www.instagram.com/belgraderaw

Loading...