Jubilarna dvadeseta sezona Galerije Artget

28.01.2021-31.12.2021, 12:00-20:00

Specijalizovana fotografska Galerija Artget Kulturnog centra Beograda počinje svoju 20. sezonu. U godini jubileja program čini po jedna izložba koju koncipiraju i realizuju umetnički direktori i direktorke u prethodnoj deceniji Galerije. Na isti način, kao mogućnost da dopune i mapiraju nove pojave ili opuse u polju fotografije, obeležena je i prva decenija rada Artgeta.

Od osnivanja 2002. godine, pozivajući umetničke direktore/ke, stručnjake u oblasti fotografije da u saradnji sa uredničkim timom Centra kreiraju jednogodišnji program, na 266 izložbi do sada predstavljena su dela stotina domaćih i stranih autora u veoma širokom rasponu, od dokumentarne i istorijske do fotografije u savremenoj vizuelnoj umetnosti. Verujemo da su i brojna predavanja, razgovori sa umetnicima, teoretičarima, kritičarima i istoričarima umetnosti fotografije, vođenja kroz izložbe, pregledanje portfolija, radionice, predstavljanje knjiga, sajmovi fotografije značajno doprineli unapređenju prakse i razumevanju ovog sveprisutnog medija i sveta savremene vizuelne umetnosti i kulture. Nadamo se da je u tome važnu ulogu imala i 2005. godine pokrenuta specijalizovana izdavačka delatnost kroz dve biblioteke Foto Artget – Teorija i Foto Artget – Monografije 5 ½.

Jubilarnu 20. sezonu počinjemo u izuzetno specifičnom okruženju pandemije virusa COVID-19 i stoga smo predložili dosadašnjim umetničkim direktorima/kama da svoje selekcije posvete domaćim stvaraocima kako bismo i na taj način afirmisali njihov rad i podržali produkciju u neveselom vremenu. Da bismo makar simbolično obeležili  i međunarodni karakter programa Galerije, planirana je retrospektivna izložba u 20. veku uticajne nemačke fotografkinje Sibil Bergeman. Zbog održavanja 50. Oktobarskog salona 2021. u svim galerijama Kulturnog centra Beograda, program jubileja se nastavlja i u 2022. godini.

U 2021. godini biće realizovane sledeće izložbe:

1.      Belgrade Raw (2013): Raw Perspectives: Jelena Nikolić, Predrag Đulinac i Stefan Jovanović

2.      Aleksandar Kelić (2014): Aleksandra Leković i Lazar Leković, Portreti (radni naziv)

3.      Jelena Matić (2015): Sonja Žugić i Luka Klikovac

·         58. Oktobarski salon: Sanjari

4.      Sibil Bergeman (Nemačka), Retrospektiva

5.      Ivana Tomanović (2016): Aleksandar Kostić, Zamka

6.      Slađana Petrović Varagić i Miroslav Karić (2017): Dragica Vukadinović, Foto-prizori ograničenog trajanja (radni naziv)

Verujemo da ćemo u 2021. biti u mogućnosti da realizujemo i niz planiranih razgovora, predavanja, radionica, projekcija i vođenja sa umetničkim direktorima/kama, autorima i saradnicima kao doprinos promišljanju i razumevanju savremene pozicije fotografije, ali ćemo sigurno kontinuirano beležiti proces rada u realizaciji izložbi i programa i njihovih razmišljanja o fotografiji.

Neizmerno smo zahvalni svim umetničkim direktorima/kama, autorima, učesnicima programa, saradnicima, parterima, podržavaocima, posetiocima i čitaocima koji su suštinski doprineli da Galerija Artget bude, verujemo, dobro mesto za fotografiju u našem gradu i našoj kulturi.

 

Loading...