ALEKSANDAR KELIĆ predstavlja DRUGI POGLED: ALEKSANDRA LEKOVIĆ ● LAZAR LEKOVIĆ

11.03.2021-15.04.2021, 12:00-20:00

Lazar Leković, Dunja Jung

ALEKSANDAR KELIĆ predstavlja DRUGI POGLED
ALEKSANDRA LEKOVIĆ ● LAZAR LEKOVIĆ
Galerija Artget | 20. godina, Trg republike 5/I
11. mart – 15. april 2021.

U 20. jubilarnoj sezoni fotografske Galerije Artget, u kojoj umetnički direktori i direktorke Galerije u prethodnoj deceniji po jednom selektovanom izložbom re-mapiraju domaću scenu, Aleksandar Kelić predstavlja dvoje umetnika koji u zajedničkom projektu – Drugi pogled – portretu pristupaju s naizgled nepomirljivo suprotstavljenih pozicija.

Drugi pogled

Pogled gotovo uvek ima određeno simbolično značenje. Ono otkriva i vrlo često se smatra znakom iskrenosti, a iskrenost budi istinoljubivost i etičnost. Drugi pogled kao tema se često sreće u različitim umetnostima – književnosti, muzici, filmu, a ovom dijaloškom izložbom i u mediju fotografije.

Aleksandra i Lazar zajedničkom projektu – Drugi pogled – pristupaju sa naizgled nepomirljivo suprotstavljenih pozicija. Aleksandrin pristup je dokumentaristički. Njeni portreti nastaju u prostorijama Saveza za slepe i slabovide u trenucima kada korisnici uče i rade, ali i tokom njihovog opuštanja i druženja. Ona ih snima dok obavljaju svoj posao ili uče da savlađuju prostor i obavljaju osnovne životne radnje, prevazilazeći svoja ograničenja. Zahvaljujući uspostavljenoj komunikaciji, portreti su iskreni i neposrednošću aktera skreću pažnju na njihov položaj i potrebu za većim angažovanjem društvene zajednice.

Lazar, sa svoje strane, portret tretira na potpuno drugačiji način i u drugom društvenom kontekstu. Njegovi modeli su vizuelni umetnici i fotografi, koje snima analognom tehnikom u okruženju koje oni sami biraju a trebalo bi da odrazi njihov životni i/ili autorski stav. Nakon snimanja portreta on istu scenu snima bez modela u kadru (beleži odsustvo). Odštampane fotografije lepi jednu preko druge, a zatim gornju fotografiju cepa i time otkriva deo donje fotografije, te se svaki rad konačno realizuje kao analogni kolaž, tj. pre kao „ fine art objekat“ nego kao fotografska slika. Specifičnom intervencijom na radovima (uklanjanjem dela portreta na kojima se nalaze oči, deo nosa i čela) posmatraču oduzima „prvu zonu interesovanja“ – oči portretisanog, ali mu dodatno otkriva okruženje u kome se portetisani nalazi, čime ga usmerava na druge elemente slike i druge načine doživljaja i sagledavanja portreta.

Odsustvo pogleda portretisane osobe je jedna od vezivnih tačaka Aleksandrinog i Lazarevog rada. To odsustvo kod posmatrača u prvom trenutku izaziva nelagodu, zato što se uobičajena percepcija portreta, kao i pri realnom susretu, zasniva na pokušaju da do željenih informacija dopremo pogledom u oči osobe. Polazeći sa dva različita pola portretne fotografije, rad Aleksandre i Lazara se u svom ishodištu prepliće i u dvoglasu govori o portretisanim osobama, njihovim ličnostima i životnim pozicijama, ali istovremeno pokreće i večita pitanja o tome jesmo li i u kojoj meri svesni sebe i sveta oko nas. Koliko je naše „ja“ determinisano našim okruženjem, koliko su naši izbori zaista naši, koliko uviđamo svoju poziciju i poziciju naših bližnjih i da li smo spremni da je zaista vidimo.

Aleksandar Kelić

 

Program uz izložbu
Galerija Artget
· Fotografska radionica DRUGI POGLED – Komunikacija u fotografiji
Radionicu sa mladim fotografima vodi Aleksandar Kelić
Prijavljivanje učesnika na poziv koji će biti raspisan 12. marta 2021.
Radionica će se odvijati 27. marta, 3. i 10. april 2021, od 12:00 do 16:00

…..

Aleksandra Leković (1971) se aktivno bavi fotografijom od 2009. i od tada je učestvovala na više desetina domaćih i međunarodnih izložbi, na kojima su njene fotografije bile nagrađivane, između ostalog: Prvom nagradom  na III i IV međunarodnom konkursu žena fotografa Planet of Children u Ukrajini, 2012. i 2013; prvim nagradama na XIX salonu Foto-minijature, Novi Beograd i na Republičkoj izložbi fotografija u Beogradu 2016. za pojedinačnu fotografiju; Druga nagrada za seriju fotografija na Republičkoj izložbi fotografija u Paraćinu 2017.
Njeni radovi su objavljivani u inostranim publikacijama i fotografskim časopisima. Predstavljena je kao autor u američkom fotografskom časopisu Stark Magazine i u internet izdanju časopisa Dodho Magazine, a od 2014. godine je svoje radove predstavila na tri samostalne izložbe fotografija i više grupnih izložbi. Samostalne izložbe: Inner Space, Centar za kulturu Ivanovo, 2014; Between the Lines, Galerija Bartselona, Beograd, 2015; Čekanje, Galerija Radio-televizije Srbije.
U svom radu usmerena je na dokumentarnu i konceptualnu fotografiju.
Članica je ULUPUDS-a i Foto-saveza Srbije.

Lazar Leković (1968) se aktivno bavi fotografijom i izlaže od 2005. Do sada je izlagao na preko devedeset  izložbi, a njegove fotografije su nagrađivane više od dvadest puta na domaćim i međunarodnim fotografskim konkursima, od kojih  su najznačajnije: Prva nagrada na Republičkoj izložbi fotografija 2009. za pojedinačnu fotografiju; Prva nagrada na Republičkoj izložbi fotografija 2016. za seriju fotografija; Prva nagrada za fotografiju magazina Refoto 2018; Prva nagrada na Republičkoj izložbi fotografija 2019. godine za pojedinačnu fotografiju.
Fotografije su mu objavljivanje u domaćim i stranim časopisima, kao što su Washington post, Refoto, Politika i dr.
Samostalno izlagao: Retro, Galerija  Eurocentar, Beograd, 2013; Only God Can Make a Tree, Galerija Doma kulture „Studenstki grad“, Novi Beograd, 2015; Tourist – Digitlal Impressions, Galerija Bartselona, Beograd, 2019.
Bavi se pretežno analognom „fine art” fotografijom  i experimentalnim „hibridnim“ postupcima.
Član je ULUPUDS-a i Foto-saveza Srbije.

Aleksandar Kelić je aktivan i plodan fotograf i docent na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, Modul fotografija. Autor je 20 samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu, četiri knjige fotografija ali i tema istraživanja drugih autora, učesnik na brojnim domaćim i međunarodnim izložbama, manifestacijama i smotrama, na kojima je više puta nagrađivan najvišim nagradama.

Loading...