PULSAR – DANJA TEKIĆ, MILAN KULIĆ I VAŠTAG VENDEL, ambijentalna instalacija

11.03.2021-15.04.2021, 12:00-20:00

PULSAR
DANJA TEKIĆ, MILAN KULIĆ I VAŠTAG VENDEL
ambijentalna instalacija
Likovna galerija, Knez Mihailova 6
Otvaranje: četvrtak, 11. mart

…Kaleidoskop čulnih iskušenja, svetlosti i materijalnosti, izdvaja se u naslućenom i definisanom pojmu monade kao agregata harmonije. Osnove ispitane fizičke realnosti jesu i izražajni modaliteti koji za svakog od troje umetnika dopiru iz grafičke umetnosti, iz skulpture kao i iz slikarstva. Zaustavljenost pojmovnih entiteta njihovih dela sačinjava pravce zamišljaja naučno samerljivih rotacija i elektromagnetizma kosmičkih pulsara.

Ogledalska osnova kompaktno unesenih obojenih površina čini viseći predmet izdeljenih kvadrata i trouglova (Danja Tekić) koji je po silikatu prenosno blizak petrifikaciji geološkog uzorka nalik masivnom kamenu (Milan Kulić), ali i modelu – fantazmatski sferičnoj površini viseće kugle – posredujućoj sugestiji kože (Vaštag Vendel). Međuodnos geometrijskih konstanti (stena, kvadrat/ trougao i kugla) odaje vitalistički pristup arhepojmovima i potenciranje fizičkog i biološkog domašaja, jednako u svojstvima teksture upotrebljenih materijala i statičkih zahteva.

Značenjski merni sistem celine Pulsar, doziva kosmičku nepoznanicu i astrofizičko osmatranje neutronskih čestica. Novonastala ars combinatoria naglašava realnu bačenost u granice sveopštih življenja pod rotacijom i gravitacionim održivostima…
(iz teksta Nikole Šuice, Strukturni spektakl)

Danja Tekić /1989/ završila je osnovne (2010) i master akademske studije (2012) na Grafičkom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, gde je 2018. godine i doktorirala sa temom „Ars Combinatoria kao metod vizuelne spekulacije, postavka mobilnih grafičkih struktura“, mentor dr um. Mileta Prodanović. Priredila je 14 samostalnih izložbi u Srbiji, i učestvovala je na velikom broju grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu (Makedonija, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Rumunija, Italija, Poljska, Nemačka, Francuska, Švajcarska, Holandija, Velika Britanija, Portugal, Rusija, Sjedinjene Američke Države, Brazil, Egipat, Kina). Dobitnica je Nagrade za grafiku na XXXI Oktobarskom salonu u Kovinu, Srbija (2017), nagrade Marko Krsmanović – za inovativni pristup grafici, Fakultet likovnih umetnosti (2012), kao i Nagrade Fakulteta likovnih umetnosti za grafiku (2011). Živi i radi u Beogradu.
_____________________________________
Milan Kulić /1988/ završio je osnovne (2010) i master akademske studije (2012) na Vajarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu gde je 2019. godine i doktorirao sa temom „Kamen i numen, ambijentalna instalacija“ (mentor dr um. Radoš Antonijević). Priredio dvanaest samostalnih izložbi i učestvovao na velikom broju kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu (Nemačka, Italija, Kanada). Dobitnik je više nagrada: Godišnja nagrada Galerije za najbolju izložbu, Kolarčev narodni univerzitet, Beograd (2017), Nagrada za skulpturu, XXXI Oktobarski salon u Kovinu (2017), nagrada Sreten Stojanović, za rezultate u skulpturi, Fakultet likovnih umetnosti (2011) i Nagrada za skulpturu u materijalu SO Savski venac (2010. i 2012). Član Udruženja likovnih umetnika Srbije (ULUS). Živi i radi u Beogradu.
_____________________________________
Vaštag Vendel /1986/ diplomirao na Fakultetu likovnih umetnosti, a trenutno je na doktorskim umetničkim studijama istog fakulteta. Učesnik i koautor umetničkih projekata u formi art filma, performansa, instalacija i akcija. Izlagačke aktivnosti i umetničke projekte poslednjih godina realizovao u Düsseldorf-u, Bocholt-u, Montpellier-u, Seoul-u i Röbel-u. Poslednjih godinu dana sa timom saradnika radi audio-vizuelni projekat „Audio uspomene“, a projekte realizuje u izdanju Bad Memory-ja. Trenutno živi u Beogradu.

 

Tekst Nikole Šuice, Strukturni spektakl

 

U okviru programa VIZUELNA UMETNOST I MLADI predstavljamo audio zapis razgovara Marijane Vaščić, istoričarke umetnosti i umetnika Danje Tekić, Milana Kulića i Vaštaga Vendela povodom njihove grupne izložbe otvorene u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda.

Loading...