Rezultati konkursa galerije Podroom

11.10.2021., 12:00-20:00

Rezultati konkursa galerije Podroom

Sa zadovoljstvom objavljujemo rezultate konkursa kao i celokupni program planiran da bude realizovan tokom 2022/2023. godine u galeriji Podroom. Precizan terminski plan izložbi biće naknadno dogovoren.

Na osnovu više od 40 poslatih predloga, Savet u sastavu Aleksandra Sekulić, kulturolog i programski direktor Centra za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu, Udi Edelman, kustos, istraživač i direktor Centra za digitalnu umetnost u Holonu i Toni Meštrović, umetnik i profesor na Akademiji likovnih umetnosti u Splitu, izabrali su 7 izložbi i dali kratko obrazloženje:

The Other Side of Water (S druge strane vode), kustoski predlog umetnice i kustoskinje Roshanak Amini / grupna izložba koja ima potencijal da navede publiku i širu javnost na razmišljanje o pitanju od dubokog značaja za čovečanstvo – o odnosu prema prirodi odnosno vodi, i to kroz primere istraživanja, eksperimente i iskustva kolektivnih praksi umetnika iz različitih zemalja;

Uroš Pajović reč je o samostalnoj izložbi koja predstavlja istraživanje umetnika koji ispituju jedan od aspekata migracija i bazira se na uporednoj studiji političkih procesa u Berlinu i Beogradu (sa referentnim tačkama u razmaku od 30 godina: 1961., 1991. i 2021.) i njihovih uticaja na lične živote;

Teresa Cos samostalna izložba, percepcija sveta i prirode sa stanovišta nauke i katalogizacije, transformisana kroz umetničku praksu, pruža dodatni uvid u to kako doživljavamo svet i okvir koji internalizujemo;

One Day You Will Miss Me (Jednoga dana ću ti nedostajati), samostalna izložba Julia Gaisbaher, kustos Thomas Licek – kritička refleksija na smanjivanje javnog prostora, na primeru projekta Beograda na vodi, koji utiče na izgled jednog grada i otvara brojna pitanja za društva u krizi;

This You Must Remember (Ovo morate zapamtiti), samostalna izložba Sam Jury, kustoskinja Asida Butba i SKLAD Cultural Space Abhazija –– poezija potrage za izgubljenim hronotopima, nestabilnost političkih i društvenih okvira koji se reflektuju kroz individualno pamćenje čini ovaj rad relevantnim u posleratnom okruženju, kao doprinos zajedničkoj traumi gubitka;

Neli Ružić: samostalna izložba kroz koju umetnica poziva da o vremenu i prostoru promišljamo u odnosu na sopstvenu poziciju, u periodu koji obiluje simultanim iskustvima i permanentnom redefinisanju pojmova distance i temporalnosti;

Igor Simić: samostalna izložba koja nudi razigran i pošten odgovor na intenzivni pritisak digitalnog protoka slika, teksta i spektakla kojima smo izloženi kroz interfejse sa kojima smo povezani;

Ceo program za 2022/2023. godinu obuhvatiće još 5 izložbi/projekata:

Darinka Pop-Mitić – projekat mural, 2012 – 2021/2;
Katarina PetrovićPoreklo v.2.0 (odgođeno sa 2021. na 2022.godinu);
InFLUenca – grupna izložba studenata, dugoročna saradnja sa Odsekom za nove medije Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu;
Vuk Ćosić – samostalna izložba – nagrada Kulturnog centra Beograda na 58. Oktobarskom salonu- Beogradskom bijenalu;
Adriana Rispoli: kustoski projakt: Elena Mazzi Digging space and time (Kopanje prostora i vremena);

Zahvaljujemo se svima koji su poslali predloge i radujemo novim saradnjama!

Loading...