Koncert violončeliste Ladislava Mezeija i pijaniste Milana Popovića

22.11.2021., 20:00

Violončelista Ladisalv Mezei ove godine obeležava 45 godina umetničkog rada i tim povodom u duu sa pijanistom Milanom Popovićem izvešće integralno tri sonate Johana Sebastijana Baha. Koncert realizujemo u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu.

Kulturni događaji se održavaju uz propisane epidemiološke mere za suzbijanje širenja virusa COVID-19, te je broj mesta za publiku u Galeriji Artget ograničen. Molimo Vas da svoje mesto rezervišete prijavom na damjana.njegic@kcb.org.rs ili telefonom na 011 2622 058. Prijavljivanje je moguće do 12 sati na dan koncerta ili dok se mesta ne popune.

Program:
Johan Sebastijan Bah
Sonate za violu da gamba (violončelo) i čembalo (klavir), BWV 1027-1029

Sonata br. 1 u Ge-duru, BWV 1027
Adagio
Allegro ma non tanto
Andante
Allegro moderato

Sonata br. 2 u De-duru, BWV 1028
Adagio
Allegro
Andante
Allegro

Sonata br. 3 u ge-molu, BWV 1029
Vivace
Adagio
Allegro

Biografije:
Ladislav Mezei (Subotica, 1952) je u Subotici završio osnovnu školu, gimnaziju i srednju muzičku školu. Dalje školovanje nastavio je na FMU u Beogradu gde je diplomirao i magistrirao. Poslediplomsko usavršavanje proveo je na Muzičkoj akademiji Franc List u Budimpešti, u klasi Oncay Čabe i učestvovao je u stručnom seminaru u Brnu, letnjem kursu prof. Andre Navare. Kao učenik i student dobio je niz nagrada za solističku i kamernu delatnost. Nastupao je kao solista  i član baroknog ansambla Musica Florida, Akademskog kamernog ansambla Jeunesse Musicale i izveo preko stotinu koncerata kamerne muzike sa pančevačkim gudačkim kvartetom Arco, snimivši i  dva kompakt diska. Kao solista, nastupao je sa Subotičkom i Beogradskom filharmonijom, a mnoge resitale održao je u Beogradu i zemljama u okruženju. U kamernom duu sa pijanistkinjom Zoricom Ćetković, izveo je niz uspešnih koncerata (sonate Bramsa, Šostakoviča, Šopena, Griga, Betovena, Debisija i 2013. koncert pod nazivom Muzika jevrejskih molitvi). U klavirskom triju sa pijanistkinjom Zoricom Ćetković i violinistom Mihalom Budinskim, odsvirao je veliki deo repertoara za ovaj sastav u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu. Od 1975. do 2004. godine, bio je stalni član Beogradske filharmonije i vođa grupe violončela. Kao gostujući solo violončelista nastupao je sa Sarajevskom filharmonijom, Vojvođanskim simfoničarima, Simfonijskim orkestrom RTS, kamernim orkestrom Radio televizije Skoplje, a kao stalni saradnik svirao je i u orkestru Camerata Serbica. U 2012. godini osnovao je Jevrejski kamerni orkestar koji je pod njegovim umetničkim rukovodstvom ostvario celovečernje koncerte u Beogradu, Zagrebu i Segedinu. Od 1997. godine stalno je zaposlen na FMU u Beogradu, gde je od 2009. godine redovni profesor na Katedri za kamernu muziku.

Milan Popović je čembalista i pijanista, aktivan kao solista i kamerni muzičar, klavirski i kontinuo saradnik. Na FMU u Beogradu je završio osnovne studije klavira i čembala, u klasama red. prof. Ninoslava Živkovića i red. prof. Zorice Ćetković. Na istom fakultetu je sa uspehom odbranio doktorski umetnički projekat istražujući interpretativne veze između francuske muzike za čembalo 18. i 20. veka. Tokom školovanja se kontinuirano usavršavao na kursevima klavira i čembala u zemlji i inostranstvu. Pohađao je kurseve na Međunarodnom festivalu čembala Ars viveni clavicembalum – Čembalo, živa umetnost u Beogradu i učestvovao u radu Barokne radionice Predraga Novovića na FMU. Dve godine je bio stipendista Austrijske barokne akademije (Austria Barock Akademie) iz Gmundena. Dobitnik je nagrada na brojnim pijanističkim takmičenjima domaćeg i međunarodnog karaktera. Gostovao je na muzičkim festivalima u zemlji i inostranstvu (Ars vivendi clavicembalum,  Trigonale, Aestas, Festival rane muzike – FERAM), na kojima je održao više resitala solističke i kamerne muzike. Pored redovnih nastupa u zemlji, ostvario je koncertne resitale i gostovanja kao solista i kamerni muzičar u Austriji, Hrvatskoj, Bugarskoj i Španiji. Poneo je titulu Talenta festivala Trigonale 2011. godine. Kao solista je nastupao sa Umetničkim ansamblom Vojske Srbije Stanislav Binički, kao i sa Orkestrom Fakulteta muzičke umetnosti. Bio je saradnik Simfonijskog orkestra RTS-a, saradnik Umetničkog ansambla Stanislav Binički, Jevrejskog kamernog orkestra, oficijelni kontinuo saradnik baroknog orkestra Aestas i baroknog orkestra Nove beogradske opere. Član je ansambla za staru muziku Temenos. Snimci sa koncertnih nastupa Milana Popovića su emitovani na programima Radio Beograda i Austrijskog radija (ORF). Inicijator je i umetnički koordinator obeležavanja Evropskog dana stare muzike, koji se od 2013. godine održava na Fakultetu muzičke umetnosti, uz podršku Evropske mreže za staru muziku. Docent je za umetničku oblast čembala na Poliinstrumentalnoj katedri FMU u Beogradu.

Loading...