Intermedijalnost u izvođačkim umetnostima

28.05.2022., 11:00

„Intermedijalnost u izvođačkim umetnostima“ je sažeti dvočasovni master klas koji će se odžrati 28.5. sa početkom u 11.00 časova u galeriji Artget, a koji ima za cilj da analizira različite vrste interakcija između pozorišta i drugih medija u umetničkom radu Barbare Matijević i Đuzepea Čika.

Intermedijalnost je uvedena u različite umetničke oblasti šezdesetih godina prošlog veka kako bi se odnosila na umetničke pojave koje se javljaju kada se citiraju, reflektuju i komentarišu ili transformišu u druge oblike predstavljanja i načine percepcije karakteristične za jedan medij. Kao širok koncept, ‘intermedijalnost’ se bavi kombinacijama i procesima razmene između različitih medija koji ne ciljaju toliko na integraciju različitih medija koliko na figuraciju prolaza, međuprostora i granica, u kojima su posebna dostignuća prevođenja i transformacije a ne samo reprezentovano već i eksponirano autorefleksivno.

U kontekstu Matijevićinog i Čikovog rada, koncept intermedijalnosti posebno naglašava aspekt međusobnog uticaja i interakcije između medija plesnog teatra i medija interneta što rezultira redefinisanjem oba, što zauzvrat vodi ka osveženju percepcije.

Ukorenjujući predavanje u konkretne praktične primere, Barbara Matijević će elaborirati predstave Premier Stratagème koje se nalaze u prostoru između pozorišta kao „fizičkog hipermedijuma“ (definisanog stvarnim prostorom, stvarnim telima, odnosom realnog vremena i prostora sa publikom i kapacitet da obuhvati sve druge medije) i Internet kao „virtuelni hipermedij“ (koji takođe može da primi sve druge medije – video, tekst, zvuk, itd. – ali na nefizički, virtuelni način).

Bilo da se radi o crtežima kredom na ogromnoj tabli, kao u JA SAM 1984, kroz video zapise koji se puštaju na ekranu laptopa [FORECASTING  / PROGNOZA], korišćenjem „uradi sam“ mašina i objekata sa interneta [I’VE NEVER DONE THIS BEFORE / NIKAD OVO NISAM RADIO], kroz samo telo postaje hiper-link [OUR DAILY PERFORMANCE / NAŠ DNEVNI PERFORMANS ], ili putem žive interakcije sa veb serverom [ SCREENAGERS ], performansi Barbare Matijević i Đuzepea Čika predlažu formalno inventivne, promišljene i poetske meditacije o složenosti odnosa između čoveka, novih potrošačkih tehnologija i medija.

Master klas će se vrteti oko konkretnih umetničkih taktika i strategija pregovaranja između fizičkog i virtuelnog, oflajn i onlajn medija, dekonstruišući moguće načine na koje se može učiniti da mehanika pozorišta koegzistira sa mehanikom interneta u živoj predstavi.

Master klas će biti besplatni i otvoreni za sve zainteresovane učesnike, odnosno studente umetničkih akademija, umetnike različitih profila (koreografi, igrači, pozorišni reditelji, dramaturzi, glumci, izvođači, umetnici novih medija itd.) i drugu radoznalu publiku naše kulturne organizacije.

Barbara Matijević studirala je jezike i književnost paralelno sa plesom i glumom u Zagrebu (Hrvatska).
Sa Đuzepeom Čikom, osnivač je i umetnički ko-direktor pozorišne kompanije Premier Stratagème sa sedištem u Parizu.
U svom radu istražuje uticaj digitalne kulture na pripovedanje kroz forme auto-fiktivnih performansa, predavanja, radio pozorišta, grupnih koreografija, izložbi fotografija i instalacija. Njen rad je predstavljen u preko 30 zemalja Evrope, Azije i Latinske Amerike, u pozorišnim i plesnim prostorima, filmskim festivalima, umetničkim galerijama i muzejima.
Kao igračica i glumica sarađivala je sa nizom koreografa i pozorišnih reditelja u Francuskoj, Hrvatskoj, Sloveniji i Belgiji (Boris Šarmac, Žoris Lakost, Bojan Jablanovac).
Predavala je na Umetničkoj akademiji u Osijeku, Zagrebačkoj plesnoj akademiji, Helsinškoj akademiji likovnih umjetnosti i koledžu Lasale u Singapuru.
Ona je smeštena u Parizu i radi u inostranstvu.

Predavanje se realizira uz podršku Teatroskopa, regionalnog programa za izvođačke umetnosti koji su pokrenuli Francuski institut i Ministarstvo kulture Francuske.’

 

Loading...