22. Međunarodni festival „Dani orgulja – Dies organorum“: DALIBOR MIKLAVČIČ

06.07.2022., 20:00

Dolazak Dalibora Miklavčiča, koji je dugi niz godina bio jedan od čalnova umetničkog tima i selektor porgrama Festivala, uvek predstavlja priliku da sa radošću uživamo u muziciranju ovog slovenačkog majstora na orguljama, kao i u zanimljivim programima koje vešto koncipira.

Program:
Joanes Baptista Dolar (1620–1673)
Sonata da chiesa a 13 za orgulje i dve trube (ar. D. Miklavčič)

Jakobus Galus Karniolus (1550–1591)
Laus et perennis gloria za orgulje i dve trube (ar. D. Miklavčič)

Joanes Baptista Dolar
Balletti in F za orgulje i dve trube (ar. D. Miklavčič)

Dalibor Miklavčič (1971)
Četiri koncertne improvizacije

Johan Sebastijan Bah (1685–1750)
Preludijum i fuga u e–molu, BWV 548

Dalibor Miklavčič
Tri koncertne improvizacije

Biografija:
Dalibor Miklavčič (Ljubljana) je studirao orgulje i kompoziciju na Univerzitetu za muziku u Beču. Usavršavao se u polju rane muzike u Milanu kod Lorenca Gijelmija. Kao mladi muzičar je osvajao nagrade na evropskim takmičenjima (EMCY 1989. i 1992. godine) i nastupao je širom Evrope i Azije. Njegovi kompakt diskovi sa muzikom za orgulje dobili su pohvale međunarodne kritike (Orgel International, Nemačka). Posvećen je istraživanju i interpretaciji muzike na dva veoma zanimljiva instrumenta: pedalnom klaviru i pedalnom čembalu. Njegovi nastupi u Evropi su izuzetno pozitivno ocenjeni. Trenutno radi na projektu rekonstrukcije klavira sa pedalom iz romantičarskog perioda.
Kao gostujući profesor Miklavčič je predavao orgulje i improvizaciju na Muzičkom univerzitetu u Gracu u periodu od 2006. do 2009. godine. Od 2007. predaje na Muzičkoj akademiji u Ljubljani, a od 2000. godine je profesor orgulja u Zavodu Sv. Stanislava u Ljubljani. Održava majstorske kurseve na vodećim akademijama širom Evrope, kao što su Kraljevski koledž u Londonu, Visoka škola za muziku u Libeku, Akademija Franc List u Budimpešti, Konzervatorijum u Beču i Muzička akademija u Geteborgu. Takođe predaje u letnjim školama širom Evrope. Član je žirija na međunarodnim takmičenjima orguljaša, kao što je Bach-Wettstreit an der Bachorgel u Arnštatu. Nastupa u duu sa interpretatorima barokne violine (Simon Standidž, Enriko Onofri…) i kao solista sa ansamblom Haydn Sinfonietta Wien. Dalibor Miklavčič je snimao sa mecosopranom Bernardom Fink i bas-baritonom Markosom Finkom.
Bio je predsednik Slovenačkog orguljaškog društva (2000-2005). Od 1995. godine je dizajnirao 25 novih orgulja  za slovenačke graditeljske kuće (uključujući i kopije instrumenata Z. Hildebranda, 2007. godine i A. Kavaje-Kola, 2008. godine koje su međunarodno prepoznate). Dalibor Miklavčič je učinio mnogo na popularizaciji muzike za orgulje širom Slovenije zahvaljujući preko 100 prenosa koncerata na Radio Sloveniji.

 

Loading...