19. međunarodni festival „Čembalo, živa umetnost“ – SOFIJA GRGUR I JOVANA TOPALOV

09.11.2022., 19:00

Koncert realizujemo u saradnji sa Udruženjem muzičkih umetnika Srbije i Italijanskim institutom za kulturu u Beogradu.

Program:
Sofija Grgur / Jovana Topalov
Končertino na temu Gebt mir meinen Jesum wieder! (J. S. Bah: Pasija po Mateju BWV 244, 2. deo br.42)

Žan Filip Ramo (1683–1764)
Peti koncert iz zbirke Koncertni komadi za čembalo (ar. Pjer Guin)
Fugue La Foqueray
La Coupis
La Marais

Johan Ludvig Krebs (1713–1780)
Koncert u a–molu za dva čembala
Allegro – Affettuoso – Allegro

Peter Planjevski (1947)
Komadi za dva čembala
Valse Inegale
Berceuse
Caprice Fugue

Dik Kumans (1957)
Tokata za dva čembala

Biografije:
Jovana Topalov je čembalistkinja iz Beograda. Zvanje diplomiranog muzičkog izvođača stekla je na odsecima za čembalo i klavir na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, nakon čega je završila master studije u oblasti rane muzike i čembala na UIUC, School of Music (SAD). Doktorske akademske studije na FMU u Beogradu uspešno je zaokružila u 2018. godine, odbranom doktorskog umetničkog projekta pod nazivom Narativni potencijal čembala: Elementi improvizacije i muzička retorika u interpretaciji alemandi sa programskim nazivima i lamentacija Johana Jakoba Frobergera.
Učestvovala je na velikom broju specijalizovanih kurseva i festivala, zahvaljujući kojima uči i stiče umetnička iskustva kroz saradnju sa vodećim muzičarima barokne muzičke scene, poput Žorija Vinikura, Sigberta Rampea, Davita Moronija, Blondin Ranu, Frederika Hasa, Rubena Dubrovskog, Aline Zilberajh i drugih. Više godina je bila stipendista Austrijske barokne akademije, u okviru koje joj je 2011. godine dodeljena nagrada Special Award for Excellence.
Aktivno nastupa kao solista i baso kontinuo saradnik (MCCG, SO RTS, SAXperience). Stalni je član ansambla Beogradski barok, sačinjenog od muzičara koji se bave istorijski informisanom praksom muzike 17. i 18. veka, svirajući na kopijama instrumenata iz tog perioda. Jovana Topalov je predsednik i jedan od osnivača udruženja građana Beogradski barok, koje za cilj ima promovisanje visokih umetničkih vrednosti muzičke i scenske umetnosti, sa posebnim akcentom na muziku sedamnaestog i osamnaestog veka. Od 2022. godine predaje čembalo i zajedničko muziciranje na Odseku za ranu muziku u MŠ Josip Slavenski u Beogradu.

Sofija Grgur je afirmisana srpska orguljašica i čembalistkinja, aktivna kao solista, dirigent, specijalista za izvođačku praksu rane muzike na instrumentima sa dirkama, kontinuo saradnik i improvizator. Diplomirala je na FMU u Beogradu na Odseku za orgulje, nakon čega je nastavila usavršavanje na Visokoj školi za muziku u Vircburgu (master studije za orgulje, Odsek za istorijske insturmente sa dirkama – čembalo, klavikord i hamerklavir – i studije crkvene muzike sa težištem na dirigovanju i orguljskoj muzici). Nakon toga je završila master studije istorijske improvizacije na svetski priznatoj Akademiji za ranu muziku Shola kantorum u Bazelu.
Stipendista je Fonda za mlade talente Dositeja, inostranih fondacija u Nemačkoj i Švajcarskoj, DAAD , kao i nosilac mnogih solističkih i nagrada u domenu kamerne muzike. Internacionalno deluje kao solista na čembalu i orguljama, kao dirigent ansambla Maesto al Cembalo i muzički direktor u više ansambala, među kojima je Interrogatio (sa akcentom na izvođačkoj praksi na istorijskim instumentima, retko izvođenim repertoarima, savremenoj muzici i sinestezijskim formama izraza). Vešt je improvizator i pasionirano se bavi ad hok / afekt improvizacijom, kao i kompozicijom i aranžiranjem.

Loading...