David Berže i Katarina Šoškić • „Dva glasa govore jednom kamerom, ko govori?”

09.12.2022-14.01.2023, 12:00-20:00

Galerija Artget, Kulturni centar Beograda
Otvaranje: petak, 9. decembar, u 19 sati
9. 12. 2022 – 14. 1. 2023.

Četvrtak, 22. decembar u 18.00
Kroz izložbu vodi Mia Ćuk, umetnička direktorka galerije Artget za 2022. godinu

Četvrtak, 12. januar u 19.00
Vođenje kroz izložbu

 

„Dva glasa govore jednom kamerom, ko govori?”
David Berže i Katarina Šoškić

 

Šta znači upustiti se u privremeno izmeštanje koje nazivamo putovanjem? Kako se putujući subjekat konstituiše u odnosu na vreme? U odnosu prema nepoznatom? Koja je zamršena veza između pokreta, tela i mesta, nakon što se putovanje završi, i iz ugla zabeleženog mirovanja?

Ukoliko se čin posećivanja nepoznatih teritorija ne posmatra kao putovanje već kao približavanje sopstvene udaljenosti tuđoj blizini, onda bismo krajnji instrument ove intruzije našli u simbolu fotoaparata. Od početka 20. veka fotoaparat je uslovio naše razumevanje stranih mesta, centralizirajući i uređujući naše iskustvo prostornih, topografskih, antropoloških i drugih kategorija na način na koji nijedan uređaj pre toga nije. Umesto da potvrdi prisustvo, fotografija nas je učinila bolno svesnim sopstvenog odsustva sa mesta za koja smo mislili da smo posetili.

Izložba „Dva glasa govore jednom kamerom, ko govori?” objedinjuje radove umetnika Davida Beržea i umetnice Katarine Šoškić koji iz različitih perspektiva razmatraju motiv putujućeg tela u modernom i postmodernom kontekstu. Kroz fotografiju i snimljenu prozu, umetnici se upuštaju u dijalog koji se usredsređuje na probleme fotografskog predstavljanja i njegove nedovoljnosti da objasni druga iskustva koja čine naše razumevanje urbanih sredina.

Izložba predstavlja poslednje poglavlje u sezoni koju je priredila umetnička direktorka Mia Ćuk a koja je bila posvećena istraživanju nereprezentacijskih, afektivnih i performativnih aspekata postfotografskih praksi.

 

U radu Davida Beržea, putem hibridnih i post-digitalnih formata, publika učestvuje u putovanju kroz vremenske instalacije, prostorne intervencije i tekstove – izgovorene i objavljene. Međutim, ono po čemu je najpoznatiji jesu njegove konceptualne šetnje, u kojima vodi male grupe ljudi kroz imerzivno iskustvo u tišini, klizeći uzduž i probijajući se kroz fizičke i klimatske uslove izgrađenog okruženja. Sa iskustvom u fotografiji, David Berže je od 2012. godine intenzivno radio sa arhivom fotografija koje su snimili August Klipštajn i Šarl-Eduar Žanere (koji će kasnije biti poznat kao Le Korbizje) tokom njihovog „Putovanja na Orijent” iz 1911. Dve instalacije i knjiga razmatraju proizvodnju dokumenata sa ovog istorijskog putovanja, polako otkrivajući želju ranog 20. veka za razumevanjem prostornih odnosa, pre nego za fotografskim predstavljanjem.

Godine 2020. osnovao je izdavački projekat kiklada.press u Atini: serija knjiga, mali otisak opredmećenih pozicija u pisanju koje rezonuju sa fenomenima, urbanim i ruralnim, pravim i imaginarnim, u Egejskom arhipelagu.

David Berže trenutno živi u Atini, Berlinu i Briselu. Magistrirao je na Holandskom Institutu za umetnost (2017) a osnovne i master studije takođe završio na školi za umetnost LUCA u Briselu (2005).

 

 

Katarina Šoškić je fotografkinja i umetnica koja radi na relaciji Beograd–Beč. Interesuje je moć slike – način na koji se njeni narativni kvaliteti mogu upotrebiti za ispitivanje društvenih struktura. Ona koristi fotografiju i reči za istraživanje i analizu društvenih fenomena, kulture i subkulture, zapitana nad ulogom fotografa u generisanju „slike“ unutar i izvan fotografisanih situacija.

Od oktobra 2016. godine, Katarina je kandidatkinja za doktorat u oblasti umetničkog istraživanja na Univerzitetu primenjenih umetnosti u Beču. Njena tema – putovanje i masovni turizam u primorskim delovima Evrope – služi kao uzorak za ispitivanje kapaciteta i granica fotografske slike i suzavisnosti tekstualnih i vizuelnih narativa. Kroz imaginarni format audio-foto knjige, ona testira kapacitete medija i njegovu uobičajenu postavku foto-izložbi i foto-knjiga. Njen rad često nastaje u vezi sa specifično odabranom lokacijom i procesno je orijentisan, sa performativnim elementima poput šetnje i čitanja uživo.

Dobitnica je stipendija Startstipendium 2014. i Auslandsstipendium 2015. godine u Parizu, a 2018. godine u Londonu, koje dodeljuje austrijsko Ministarstvo umetnosti i kulture. Izlagala je u Fotohof Salzburg, Kunst Haus Wien (deo kolekcije) i Salcburškom muzeju, Učestvovala je u nekolicini međunarodnih konferencija o dokumentarnom, fotografiji i putovanju.

Uporedo sa istraživačkom i umetničkom praksom, Katarina radi kao fotograf angažovana u oblasti portretne, modne i reportažne fotografije.

Loading...