GALERIJA PODROOM_OTVORENI POZIV_2024/25

21.04.2023-05.06.2023, 12:00-20:00

Važno obaveštenje!

Otvoreni poziv galerije Podroom za izlagačku sezonu 2024/5. godine produžen je do 5. juna 2023. u 00 časova.

• •

Kulturni centar Beograda poziva Vas da pošaljete predloge za samostalne, grupne i kustoske izložbe koje će biti realizovane u galeriji Podroom tokom izlagačke sezone 2024/5.

 

Konkurs je otvoren do 1. juna 2023.

 

PROGRAMSKA ORIJENTACIJA

Galerija Podroom osnovana je 2012. godine i nalazi se u suterenu Kulturnog centra Beograda. Izlagački program zasnovan je na projektima, izložbama i programima koji su rezultat međunarodne i regionalne saradnje u čijem fokusu su savremena istraživanja u polju umetničkog filma, videa, video/multimedijalne instalacije, i animacije sa naglaskom na kritička promišljanja savremenog konteksta.

Eksperimentalni pristupi pokretnim slikama imaće prioritet.

 

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

•          Konkurs je otvoren za pojedince, grupe i institucije
•          Konkurs je međunarodnog karaktera, te se mogu prijaviti kako građani Republike Srbije, tako i strani državljani
•          Prijave se šalju SAMO NA ENGLESKOM ili NA ENGLESKOM I SRPSKOM (tj. nekom od jezika zemalja bivše Jugoslavije)
•          Postoji mogućnost da pojedinačni predlozi odnosno autori/autorke budu pozvani da pošalju dodatni materijal koji se odnosi na njihovu prijavu i/ili da razmotre mogućnost učešća u grupnoj izložbi/projektu

 

KONKURSNI MATERIJAL

•          Kratak opis izložbe/izložbenog projekta – tekst (maksimalne dužine jedne stranice/oko 1.800 karaktera) u kojem je jasno objašnjena ideja izložbe
•          Vizuelna dokumentacija podrazumeva uputstva za mogućnost pregleda video-materijala ili/i maksimum do 10 fotografija (fragmenti video-materijala, skice, crteži i sl. koje ilustruju izložbu/rad[ove]). Fotografije slati u JPEG formatu, u PDF dokumentu ili kao zipovan fajl (maks 8MB)
•          Kratka biografija/biografije autora/autorki i/ili učesnika/učesnica

Prijave slati isključivo elektronskom poštom na adresu podroom@kcb.rs sa naslovom „PODROOM 2024“

Napomena: Nije potrebno slati kataloge, portfolio, dvd, brošure ili drugu sličnu dokumentaciju.
USLOVI

Tehničke informacije o izlagačkom prostoru i usluge koje obezbeđuje Galerija:

• 200 m² izlagačkog prostora (plan galerije i fotografije)
• Tehnička oprema i tim za postavku
• Usluge pr-a i grafičkog dizajnera
• Izrada digitalnog izdanja kataloga
• Institucionalna podrška u obezbeđivanju dodatnih finansijskih sredstava za realizaciju
• Ostali troškovi koje pokriva galerija: honorar za umetnika/umetnicu; honorar za kustosa/autora teksta; prevod i lektorisanje tekstova (sa srpskog na engleski i/ili sa engleskog na srpski); fotografisanje izložbe; štampa legendi i drugih didaktičkih materijala; lokalni transport umetničkih dela (u Srbiji), poštanski troškovi za umetničke radove van Srbije (u skladu sa mogućnostima)
• Svi mogući troškovi produkcije i postprodukcije, putni i troškovi smeštaja, kao i budžeti grupnih izložbi biće definisani nakon završetka selekcije prijava.

 

Najljubaznije vas molimo da pre slanja prijava pažljivo pročitate uslove konkursa. Prijave koje budu nepotpune i/ili koje stignu nakon navedenog roka neće biti razmatrane.

 

Po završetku Otvorenog poziva, svi prijavljeni biće obavešteni putem imejla o uspešno pristiglom konkursnom materijalu.

O izboru izložbi/izložbenih projekata odlučivaće Savet sastavljen od istoričara umetnosti, kustosa, likovnih kritičara i umetnika po pozivu.

Radujemo se svim prijavama i unapred vam zahvaljujemo na ukazanom interesovanju.

Finalna lista odabranih predloga biće objavljena na sajtu Kulturnog centra Beograda www.kcb.org.rs do kraja jula 2023. godine.

Loading...