Predstavljanje kompakt-diska „Elektrominimal“ sa delima Vladimira Tošića

15.05.2023., 19:00

Kompakt-disk Elektrominimal sadrži muziku za rok sastav i elektroniku. O izdanju će govoriti rok-kritičar Petar Janjatović, izvođač Vladimir Gligorić i autor, Vladimir Tošić. Disk je izdala štamparija Staze & Paperworks iz Beograda.

Na programu su snimci kompozicija:
Altus za rok sastav u izvođenju Vladimira Tošića

Arkus za elektroniku

Medial 10 za rok sastav u izvođenju Vladimira Gligorića

Kompozitor Vladimir Tošić o kompakt-disku kaže:
Praktično od samog početka svog kompozitorskog delovanja imam potrebu da svoje kompozicije bojim preradama za različite instrumente i ansamble.
Projekat Elektrominimal je na neki način logična posledica takvog pristupa. Na disku se nalaze kompozicije koje su već imale mnogobrojna izvođenja, u više varijanti, ali ovom prilikom one su elektrificirane! Razlog je taj što mi se čini da su u umetničkoj muzici zapostavljeni neki instrumenti koji su danas svojim zvukom prisutni svuda oko nas. Pri tome mislim prvenstveno na elektičnu gitaru, koja je od sredine dvadestog veka dominantan instrument u popularnoj muzici, ali koja se veoma retko čuje u okvirima seriozne muzike, ali i na razne vrste sintetičkih ili semplovanih zvučnih boja. Smatrao sam da bi neke moje kompozicije obrađene za te instrumente mogle da nađu neku novu publiku. Iz tog razloga verujem da umetnička muzika ovako upakovana u instrumentarijum popularene, ili ambijentalne muzike, možda moža da dopre i do nekih novih slušalaca koji su praktično odrasli na takvom zvuku. Jer to je zvuk koji se čuje u svakom trenutku sa radija, televizije i društvenih mreža, dakle to je zvuk sa kojim je odrastala već moja generacija a pogotovu sadašnji mladi naraštaji.

Biografija:
Vladimir Tošić (Beograd, 1949) je kompozitor, multimedijalni umetnik, redovni profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Studije kompozicije završio je u klasi Vasilija Mokranjca na istom fakultetu. Tokom studija je počeo da deluje javno kao autor u tadašnjoj Jugoslaviji a zatim i u inostranstvu (Francuska, Mađarska, Italija, SAD…). Osvojio je prvu nagradu na konkursu za kompoziciju Thomas Bloch (Pariz, 2000) i treću nagradu na takmičenju za kompoziciju Gitarrentage für Kinder (Nemačka, 2011). Osnova stvaralačkog pristupa Vladimira Tošića je redukcionistički princip izgradnje dela. Sva njegova ostvarenja su zasnovana na veoma malom broju različitih elemenata, a ponekad čak i na samo jednom (boji, ritmu, harmoniji…). Jedna od bitnih i izrazitih osobina njegovog stvaralaštva je procesualna organizacija. Delo nastaje veoma postupnim razvojem početnog jezgra pomoću izabranog postupka bez naglih promena i bez sukoba različitih muzičkih materijala. Može se reći da skoro sva njegova dela imaju važne, i lako uočljive, zajedničke osobine: procesualnu organizaciju, simetričnu lučnu formu, repetitivnost i insistiranje na boji. Najvažnija dela Vladimira Tošića su: Varial, Dual, Trial, Voksal, Fisija… Sve ove kompozicije imaju nekoliko verzija za različite instrumente i sastave.

Loading...