23. Međunarodni festival „Dani orgulja – Dies organorum“: ZOLTAN BORBELJ

30.06.2023., 20:00

Orguljaš Zoltan Borbelj, redovni profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu je pozvao kolege kompozitore sa Akademije da komponuju delo koje će biti izvedeno na festivau Dani orgulja. Pozivu su se odazvali Marko Dulić, Stanislava Gajić, Tamara Knežević, Svetozar Saša Kovačević i Zoran Stajić. Svih pet kompozicija biće premijerno izvedene na ovom koncertu koji nosi naziv Dela savremenih kompozitora za orgulje.
Koncert realizujemo uz podršku Sokoja, Fonda za kulturna davanja u cilju finansiranja i sufinansiranja projekata iz oblasti domaćeg muzičkog stvaralaštva.

Program:
Marko Dulić (1991)
Juggernaut Ritual

Stanislava Gajić (1980)
Fantazija i fuga za orgulje

Tamara Knežević (1993)
Soldat na snegu

Svetozar Saša Kovačević (1950–2022)
Oj jesenske duge noći – Fuga in D a 3 voci

Zoran Stajić (1973)
Suite pour Zoltán

Biografije:
Svoje muzičko obrazovanje Zoltan Borbelj (Senta, 1977) je počeo u Senti kod profesora Zoltana Sokolaija na odseku za harmoniku. Tokom gimnazijskih godina došao je u kontakt sa orguljama. U muzičkoj školi Šolti Đerđ u Budimpešti bio je učenik profesora Bertalana Hoka. Diplomirao je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi profesora Andrije Galuna i na Univerzitetu umetnosti u Gracu u klasi profesora Guntera Rosta. Na Konzervatorijumu Johan Jozef Fuks u Gracu je studirao čembalo i generalbas u klasi profesorice Konstance Rik. Učestvovao je na brojnim kursevima u Austriji, Nemačkoj i Francuskoj. Od 1993. godine, između ostalog, bio je orguljaš u Župnoj crkvi Imena Marijina u Novom Sadu i u Franjevačkoj crkvi u Gracu. Od 2008. godine Borbelj je profesor orgulja na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a trenutno u zvanju redovnog profesora. Od 2011. godine je upravitelj Fondacije Cor Jesu Senta, umetnički vođa Festivala crkvene muzike u Senti i koordinator projekta za tehničko unapređenje orgulja u senćanskoj crkvi Srca Isusovog. Nastupao je u devet evropskih zemalja i u Severnoj Americi. Njegov repertoar obuhvata muziku od ranog baroka do savremene muzike. Vrlo rado izvodi kompozicije Morisa Diriflea, francuskih poznih romantičara i savremenih kompozitora. Sarađuje kao solista i orkestarski muzičar, između ostalih sa Simfonijskim orkestrom Segedina i sa Horom i Simfonijskim orkestrom RTS-a.

Marko Dulić (Subotica, 1991) završio je osnovnu i srednju muzičku školu, odsek za tamburu i teoretski odsek u rodnom gradu. Završio je master studije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, gde trenutno pohađa doktorske studije. Osvojio je nagradu na takmičenju Antonjin Dvoržak za kompozitore u Pragu, za kompoziciju Lost… Isto delo je izdato na kompak disku Momenti koji je snimio kvartet TAJJ. U zbirkama Nova srpska muzika za harmoniku su objavljene njegove kompozicije Juggernaut Ritual i Tri ilustracije za harmoniku. Izdata je i zbirka njegovih dela po nazivom Putevi stvaraoca. Osvojio je treću nagradu na konkursu za kompozitore Nova srpska muzika za harmoniku 2020. Delo Catacombs Beneath the Fortress za gudački kvartet je odabrano na konkursu za kompozitore povodom proslave Novog Sada kao Evropske prestonice kulture. Nastupao je kao dirigent, učestvovao na velikom broju kompozitorskih, izvođačkih i muzikoloških okupljanja, bio član žirija za soliste, kamerne ansamble i orkestre na tamburaškim takmičenjima, svirao na brojnim koncertima. Trenutno radi kao asistent za muzičke predmete na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu.

Stanislava Gajić (Sremska Mitrovica, 1980) kompoziciju je studirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasama Miroslava Štatkića i Zorana Mulića. Magistrirala i doktorirala na FMU u Beogradu u klasi Isidore Žebeljan. Dobitnica je Povelje Vasilije Mokranjac, za kompoziciju Spin za simfonijski orkestar. Primila je Priznanje zlatnk Belog andđela za postignute uspehe, godine marljivog rada, negovanje čestitosti, primanje i darovanje Fondacije Privrednik. Dobitnica je nagrada na internacionalnom takmičenju Žene u muzici. Njena dela su izvođena širom sveta od strane renomiranih orkestara i izvođača. Bila je učesnik umetničkih projekata i stručnih seminara u zemlji i inostranstvu. Njena dela su izvođena na 28. Svetskom festivalu saksofona u Zagrebu, kao i na Međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu.  Njena ostvarenja su objavljena na više kompakt disk izdanja u Novom Sadu i Beogradu. Kompozicije Diva za flautu solo i Pokajnička pesma našle su se u prvom svetskom katalogu dela za flautu Catalogue of flute music by women composers Edizioni Smasher (Italija). Stanislava je docent na Akademiji umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu i predaje Kontrapunkt.

Knežević Tamara (1993) trenutno pohađa doktorske akademske studije kompozicije na Akademiji umetnosti Univerziteta u Novom Sadu. Njena muzika obeležila je mnoge svečanosti. Učestvovala je i bila nagrađivana na različitim konkursima, majstorskim radionicama i festivalima (Festival pijanizma u Nišu, Međunarodni festivali umetnosti Ruid al Sud, Sarajevo Sonic Studio, Komp Art, CESAM, Festival za novu muziku Gradilište, Rosi fest, Eufonija). Pisala je dela  po porudžbini izvođača, glumaca, različitih ansambala, festivala i plesnih studija. Autorsku zbirku njenih radova Izbor kamernih kompozicija 2014–2016. štampalo je Udruženje kompozitora Vojvodine (2017). Kompozicije What Lies Behind the Wind za flautu, violončelo i klavir i Susret za mešoviti hor, objavljene su na kompakt disku Novosadske kompozitorke 2  SFO (Re)konekcija (ur. Branka Parlić, 2021). Angažovana je u Muzikološkom institutu SANU kao stipendistkinja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, od 2019. godine.

Svetozar Saša Kovačević (1950–2022) kompoziciju je učio kod Viktora Šafraneka, Nikole Petina, Rudolfa Bručija, Vasilija Mokranjca, a diplomirao je u klasi akademika Dušana Radića na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Još tokom studija nastupa najpre kao pijanista, opredeljujući se istovremeno za bavljenje orguljskom muzikom kao solista i član ansambala. Bio je orguljaš i kantor Reformatsko–hrišćanske crkve u Novom Sadu i Somboru. Bio je inicijator otvaranja srednje muzičke škole u Somboru. Prošavši kroz sva zvanja, u penziju je otišao kao redovni profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Uvršten je među internacionalne kompozitore od strane Internacionalnog biografskog centra u Kembridžu. Isti centar mu je dodelio Diplomu i srebrnu medalju za dostignuća na polju ekumenske muzike a takođe je po njihovom izboru uvršten u publikaciju 2000 inostranih intelektualaca za 21 vek. Njegov opus obuhvata preko 300 kompozicija duhovne muzike, solo pesama, instrumentalne i scenske muzike, kamerne i simfonijske muzike. Bio je član Saveza kompozitora Srbije, Saveza kompozitora Vojvodine, osnivač i predsednik Upravnog odbora Fondacije Organum Pannonicum i osnivač i član Vojvođanskog udruženja za ranu muziku.

Zoran Stajić (Bačka Palanka, 1973) završio je kompoziciju u klasi prof. Miroslava Štatkića i Rajka Maksimovića. Uspešno se bavi pedagoškim radom od 1998. godine. Na potstrek kolege i prijatelja istaknutog orguljaša Zoltana Borbelja 2017. godine upisao je studije orgulja, koje je uspešno završio 2022. godine u klasi prof. Zoltana Borbelja. Iz njegovog opusa izdvajaju se orkestarska kompozicija Day before, 2 klavirske svite, 2 gudačka kvarteta, svita za violinu i orgulje, svita za klavir i orgulje, svita za klavir i violinu, svita za orgulje Pour Zoltan, posvećena orguljašu Zoltanu Borbelju, kao i 4 albuma elektronske i eksperimentalne muzike.

 

Loading...