BUDUĆNOST, IZ POČETKA • Nemanja Nikolić

29.06.2023-05.08.2023, 12:00-20:00

Likovna galerija, Knez Mihailova 6
29. 6 – 5. 8. 2023.
Otvaranje: 29. juna od 19.00

 

 

BUDUĆNOST, IZ POČETKA

NEMANJA NIKOLIĆ

 

Prateći program
Petak, 7. jul, okupljanje u Likovnoj galeriji KCB
17.00 – Razgovor sa umetnikom i vođenje kroz izložbu Budućnost, iz početka u Likovnoj galeriji KCB i Psihopolitike umetnika u Galeriji Rima

Učestvuju: Jovana Trifuljesko i Sanda Kalebić, istoričarke umetnosti i Nemanja Nikolić, umetnik

 

 

Film predstavlja polazište umetničke prakse Nemanje Nikolića, koju bismo mogli da definišemo kao umetničko istraživanje u polju složenih mogućnosti umrežavanja kinematografskog i tradicionalnog likovnog diskursa. Kroz seriju intermedijalnih radova u kojima kombinuje kinematografske elemente sa crtežom, zvukom i tekstom, kao i remedijacijom filmskih ritmova u polju geometrijske apstrakcije tradicionalnog slikarskog medija, Nikolićeva umetnička praksa se nadovezuje, kako je to primetio teoretičar umetnosti, Stevan Vuković, na tradiciju „avangardnih praksi jugoslovenskih umetnika sa fokusom na eksperimentalnim istraživanjima u polju pokretnih slika”.

Do sada najsloženiji Nikolićev intermedijalni projekat The Plot kojim se umetnik predstavlja u okviru izložbe Budućnost, iz početka, razvijao se tokom protekle tri godine kroz dugotrajni proces postepenog i strpljivog konstituisanja zbirke od 5.000 crteža sekvenci i kadrova preuzetih iz više od stotinu kinematografskih ostvarenja nastalih tokom perioda Hladnog rata (1947–1989/91) u studijima velikih filmskih produkcija Zapadnog sveta, prvenstveno u Sjedinjenim američkim državama i Velikoj Britaniji. Ovaj korpus crteža izvedenih u tehnici tuša, uz povremenu upotrebu ugljena i krede na papiru i crnim tablama montažnim postupkom uklopljen je u 168 animiranih sekvenci koje sačinjavaju zvučni animirani film The Plot.

Ceo tekst Svetlane Jevtović Montua o izložbi Nemanje Nikolića

Nemanja Nikolić (1987) diplomirao je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2010. godine, na slikarskom odseku. Završio je doktorske umetničke studije na istom fakultetu 2019. godine. Nemanja je inicijator nastanka Umetničkog prostora U10 koji služi afirmaciji i predstavljanju mlade umetničke scene, osnovanog 2012. godine u Beogradu. Od 2018. godine radi na Fakultetu likovne umetnosti u Beogradu gde je trenutno u zvanju docenta. Učestvovao je na brojnim samostalnim i grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu.

Detaljnija biografija

 

THE PLOT, insert iz animiranog filma Nemanje Nikolića
animacija / drawing animation, 9’ 43’’
Kompozitor: Pavle Popov
Montaža: Nemanja Petrović
Fotografija: Nina Ivanović
Tehnička podrška: Jovan Jović, Velimir Popović, Nina Knežević

 

Fotografije izložbene postavke tokom otvaranja: Vladimir Opsenica © KCB

Loading...