Milena Jokanović: Od kabineta do kolekcije i nazad?

01.06.2023., 12:00-20:00

Galerija Podroom, Trg Republike 5/-1

Četvrtak, 1. jun 2023. od 19.00

 

Prateći program tekuće izložbe Otkopavanje kolekcije u galeriji Podroom

Od kabineta do kolekcije i nazad?

Predavanje/vođena tura Milene Jokanović

 

Naučna saradnica i saradnica u nastavi u okviru Seminara za muzeologiju i heritologiju na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, razmotriće kustosko-umetničku intervenciju izložbe Otkopavanje kolekcije sa fokusom na pojedinačne radove, ali i značaj kritičkih interpretacija institucionalnih kolekcija.


Pored angažmana na fakultetu, Milena Jokanović radi i kao edukatorka u Muzeju Jugoslavije, a njena interesovanja obuhvataju kulture sećanja i načine konstruisanja identiteta kroz umetničke i kolekcionarske prakse, kao i interpretaciju baštine u novim medijima i menadžment kulturnog nasleđa. Autorka je monografije Kabineti čudesa u svetu umetnosti, kao i brojnih naučnih i stručnih radova, kustoskinja je nekoliko izložbi i koordinatorka više projekata u oblasti kulture i obrazovanja o kulturnom nasleđu.

 

 

 

 

 

 

Fotografije Tanje Drobnjak © KCB

Loading...