Ogledi o nuli • Katarina Petrović

29.06.2023-05.08.2023, 12:00-20:00

Galerija Podroom, Trg Republike 5/-1
29. 6 – 6. 8. 2023.
Otvaranje: 29. juna u 19.00

 

Ogledi o nuli
Katarina Petrović

 

(…) univerzum nastaje kada se prostor raskomada ili rastavi. Koža živog organizma razdvaja spolja od unutra. Tako isto i kružnica izdvaja krug iz ravni. Kada pronađemo način na koji predstavljamo ovu vrstu razdvajanja, možemo početi da rekonstruišemo, toliko tačno i sveobuhvatno da je to gotovo neverovatno, osnovne oblike na kojima se temelje lingvistika, matematika, fizika i biologija. – Spenser Braun, Zakoni oblika (Laws of Form), 1969. prev. Milan Marković

Ogledi o nuli predstavlja novo poglavlje kontinuiranog istraživanja kreativnih procesa od smislenosti i ideje nastanka do odnosa jezika i fizičkih pojava. Fokusirajući se na negativnu reprezentaciju onoga što se drugačije ne može predstaviti (nula, ništa, beskonačnost), izložba u formi dihotomne video instalacije istražuje šta negacija može biti u jeziku i prirodi.

Razmatranjem jedinstvenih prirodnih i društvenih fenomena, Katarina Petrović se upušta u intrigantan istraživački postupak uspostavljajući neposrednu vezu između organskog i neorganskog života odnosno analognog i digitalnog iskustva. Nalik dadaističkom poimanju koncepta tabula rasa, princip negacije kojim umetnica manipuliše poslednjih godina funkcioniše kao alatka uz pomoć koje se vrši transformacija značenja i mišljenja u cilju proizvodnje novih oblika znanja. Dva nova rada, Negativna poezija v.2.0 i Poreklo v.2.0., sumiraće recentna istraživanja Katarine Petrović bazirana na upotrebi veštačke inteligencije, generisanju novih tekstualnih predložaka, eksperimentalnih pokretnih slika i zvuka.

 

Preuzmite prateći KATALOG izložbe.

 

Prateći programi:

Subota, 1. jul u 18.30

Na pragu nevidljivog
Svetlosni eksperimenti i razgovor o praksama na granici umetnosti i nauke

Razgovor o eksperimentalnim umetničkim praksama na međi nauke i umetnosti povodom samostalne izložbe Katarine Petrović u galeriji Podroom uz izvedbu dva rada Katarine Petrović i Hrvoja Hiršla u zgradi Velikog refraktora Astronomske opservatorije u Beogradu.

 

Sreda, 5. jul u 19.00
Autorsko vođenje umetnice kroz izložbu uz prisustvo kustosa galerije Podroom, Zorane Đaković Miniti i Vladimira Bjeličića

 

Četvrtak, 13. jul u 19.00
Kustosko vođenje kroz izložbu

 

 

* Katarina Petrović je umetnica i istraživačica koja radi na raskrsnici umetnosti, nauke i tehnologije. Fokusirajući se na generativne procese u jeziku i prirodi, stvara radove u formi modularnih instalacija u onlajn i oflajn prostoru, koristeći medije kao što su generativni tekst, poezija, zvuk, softver i performans.

Diplomirala je slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, a magistrirala na departmanu ArtScience Interfaculty pri Kraljevskoj akademiji umetnosti i Kraljevskom konzervatorijumu u Hagu. Dobitnica je Mangelos nagrade za 2019. godinu. Katarina Petrović je članica i predsednica odbora umetničkog prostora Trixie u Hagu, istraživačica pri transdisciplinarnom istraživačkom centru Leo Apostel i gostujuća predavačica na postdiplomskoom programu School of Thinking u Briselu i ArtScience Interfaculty u Hagu. Njen rad iz serije Negativna poezija nalazi se u kolekciji Oktobarski salon, a novi rad iz iste serije poručen je za bijenale Art Encounters u Temišvaru.

Živi i radi na relaciji Beograd–Hag.

 

 

Saradnici i podrška na projektima:

Negativna poezija v.2.0 – Studio RNDR, Beng Yeunyong, Rianne Zijderveld (Unformed Informed Publishing), Stimulerings Creative Industry Fonds NL

Origin v.2.0 – prof. Stiven Piken, Evelina Domnič i Dmitri Gelfand, program Crossing Parallels Tehničkog univerziteta u Delftu, Stefan Bandalak (SBAE.nl), Zeno van den Bruk.

Izložba i prateći program realizuju se uz podršku Kulturnog centra Beograda, Ministarstva Kulture Republike Srbije, Mangelos nagrade, Astronomske opservatorije Beograd i Centra za promociju nauke – platforma art+science Centra za promociju nauke u okviru projekta Programa Kreativna Evropa – EU Digital Deal.

 

 

 

Fotografije izložbene postavke tokom otvaranja: Vladimir Opsenica © KCB

Loading...