Performans I love you • Snežana Golubović

22.06.2023-23.06.2023, 12:00-20:00

Četvrtak, 22. jun i Petak, 23. jun 2023.

18.00 – Kulturni centar Beograd, Knez Mihailova 6 (izlog ka fontani)

 

Performans I love you

Snežana Golubović

 

Treće izdanje Festivala UMETNOST I LJUDSKA PRAVA Dah Teatar (20-24. jun 2023, Beograd) inspirisano je pesmom Martina Nimlera (Niemöller) Prvo su došli… sa ciljem da podstakne i osnaži građane da reaguju protiv nepravde, da preuzmu aktivnu ulogu u promenama u svojim zajednicama, da povežu umetnike i branioce ljudskih prava jedne sa drugima i sa širom zajednicom. Podtema festivala jeste Zauzimanje za drugog je borba za nas same, sa ciljem da unesemo više saosećanja u vreme u kome živimo, postavljajući pre svega ljudskost ispred ličnih, sebičnih potreba koje veliča naše doba radikalne individualnosti.

Festival uključuje umetnike i aktiviste koji deluju na međunarodnoj sceni i kod nas, koji osnažuju zajednice i povezuju različitosti i inspirišu građane na akciju. Program obuhvata pozorišne predstave, radionice, instalacije, koncerte, razgovore, filmove i stvaranje originalnog murala. Umetnici i aktivisti dolaze iz Argentine, Jermenije, Australije, Brazila, Danske, Nemačke, Holandije, Kosova, Norveške, Italije, Srbije i SAD.

 

U performansu I LOVE YOU

Kažem:

I LOVE YOU

 

Snežana Golubović  rođena je u Beogradu u godini u kojoj su The Rolling Stones zapalili svet sa (I Can’t Get No) Satisfaction. Više od pola svog životnog veka živi i radi u Nemačkoj. Svoje radove izvodi i izlaže širom sveta: u muzeju Van Gog u Amsterdamu, na pozorišnom festivalu u Avinjonu, na Bijenalu u Veneciji, kao i na brojnim izložbama i festivalima performansa u Evropi, Aziji, Severnoj i Južnoj Americi. 2013. godine je suosnovala performans trio TRaG (Trojan, Reiser and Golubović). Profesorka je na Frankfurtskom univerzitetu primenjenih nauka.

Na njen rođendan 1991. godine Nirvana je objavila album Nevermind.

Loading...