24. Međunarodni festival „Dani orgulja – Dies organorum“: MATIJAS GOJTING i EVELIN DEGEN

05.07.2024., 20:00

Nemački umetnici, flautistkinja Evelin Degen i orguljaš Marijas Gojting, predstaviće se na Danima orgulja koncertom pod nazivom Female affairs koji će obuhvatiti kompozicije savremenih kompozitorki iz Srbije i inostranstva.

Program:
Ana Gnjatović (1984)
Zugzwang za orgulje

Tona Šerhen (1938)
SIN za flautu, zvončiće i gong

Farzija Falah (1980)
Transformisana svetlo zelena III za orgulje i bas flautu

Kajl Bartlet (1971)
Knjiga čini za bas flautu i orgulje
Čini za… (1) okončanje gladi, (2) ubrzavanje, (3) podsticanje (podstrek) želje, (4) obavezati Velikog crvenog zmaja da ispunjava tvoje naredbe, (5) zaustavljanje vremena, (6) kako da u potpunosti nestaneš

Hilda Dijanda (1925)
Ludus 3 za orgulje (1969)

Ana Gnjatović
Nova kompozicija za flautu i orgulje – premijera

Biografije:
Flautistkinja Evelin Degen (Diseldorf) je univerzitetski profesor i jedan od osnivača interdisciplinarnog ansambla PART. Održala je koncerte na značajnim festivalima savremene muzike u Evropi (Varšavska jesen, nyMusikk u Oslu, BEAST unFestival u Birmingemu, NOW Festival u Esenu, Acht Brücken u Kelnu), kao i u Severnoj i Južnoj Americi i Aziji. Osim tradicionalnog repertoara, kao solista izvodi i savremenu muziku – brojna dela koja je premijerno izvela su joj posvećena, a ostvarila je snimke za radio i audio izdanja. U duu sa orguljašem Matijasom Gojtingom radi na širenju repertoara za flautu i orgulje. Još jedno polje njenog rada su interdisciplinarni projekti u kojima se prožimaju muzika, igra, gluma i vizuelna umetnost.
Evelin Degen predaje na Visokoj školi Robrt Šuman u Diseldorfu od 1997. godine, a 2011. godine je dobila titulu počasnog profesora. Održava majstorske kurseve i radionice širom sveta. Predavač je na Kolleg der Künste u Montepulčanu.
Više informacija

Matijas Gojting (Esen) je orguljaš i muzikolog. Kao solista redovno dobija pozive za nastup u okviru poznatih festivala posvećenih savremenoj muzici u Nemačkoj i u inostranstvu. Premijerno je izveo i snimio brojna dela za orgulje koja su mu posvećena (Huan Aljende-Blin, Mijo Šaroto, Ana Gnjatović, Jorg Herhet, Johanes Krajdler, Rolf Rim, Dajana So i drugi).
Interdisciplinarna saradnja u polju improvizacije ga povezuje sa značajnim predstavnicima igre, glume i vizuelne umetnosti. Zajedno sa Evelin Degen je osnivač instredisciplinarnog ansambla PART.
Gojting je studirao crkvenu muziku na Univerzitetu umetnosti Folkvang u Esenu (orgulje kod Gerta Cahera) kao i muzikologiju na Rurskom univerzitetu u Bohumu gde je doktorirao na temu koncerata i sonata Johana Sebastijana Baha. Predaje na različitim univerzitetima u Nemačkoj i objavljuje radove o orguljskoj muzici u 20. i 21. veku. Bio je urednik izdanja Lexikon der Orgel (2007) zajedno sa Hermanom J. Bušom. Urednik je duplog izdanja sa kompletnim delima Feliksa Mendelsona objavljenog 2016. godine. Predsedavao je, zajedno sa Filipom Feldhortom, međunarodnim simpozijumom na Univerzitetu umetnosti Folkvang o kompozitoru i orguljašu Šarlu Turnemiru održanom 2022. godine.
Više informacija

Loading...