OTVARANJE NOVEMBARSKIH IZLOŽBI

08.11.2018., 12:00-20:00

ĆAO, FOTOGRAFIJO!

Galerija ARTGET
Trg republike 5/I

8.11 — 6.12.2018.

Izložba ĆAO, FOTOGRAFIJO! je nastala kao rezultat rada sa studentima departmana za Digitalne umetnosti Fakulteta za medije i komunikacije i bavi se samim granicama fotografskog medija. Gde su te granice fotografije kao medija danas postavljene? Kako se menja naše poimanje medija koji je iz fizičkog oblika prešao u skup podataka, koji se deli, briše, afirmiše? Kako posmatramo medij koji je postao najjače oružje liberalnog kapitalizma? Danas fotografiju doživaljavamo kao najdemokratičniju disciplinu ljudskog stvaralaštva, dostupnu svima u svakom trenutku, ali smo svesni i da je to oružje propagande, reklamne industrije i širenja „lažnih“ vesti. Fotografiju više ne posmatramo, danas kroz nju gledamo. Današnja produkcija nam dokazuje da se fotografija više ne može tumačiti pojmovima kao što su original i kopija i primorava nas da tražimo nove poglede na fotografiju i njene teme upravo od onih koji su rođeni nakon digitalne revolucije. Sedamnaest mladih umetnika će izložiti radove koji se bave nestankom granica između javnog i privatnog, između rijalitija i stvarnosti, između selfija i video nadzora, nostalgije i revizije istorije.

Izložba će prikazati radove Katarine Marković, Nikoline Škundrić, Sandra Kulačina, Jelene Pejović, Petra Mićića, Olge Milisavljević, Viktorije Jovanović, Milice Novaković, Milene Milutinović, Tanje Drobnjak, Milice Lukić, Jane Ljubičić, Nine Praščević, Angeline Kačunković, Kristine Tice, Sofije Ivanović i Ane Đapić.

Izložba je deo programa galerije Artget, čiji je umetnički direktor u 2018. godini i kustos izložbe Ivan Manojlović. Mentor doc. mr Dragan Pavlović. Više informacija nađite ovde.

*****

Jelena Trpković
PRED VAMA STOJE SAMO MUŠKARCI

Likovna galerija
Knez Mihailova 6

8.11 — 6.12.2018.

Nova izložba beogradske umetnice Jelene Trpković, slikarke i koležistkinje u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda predstaviće najnovija ostvarenja nastala u poslednje dve godine, objedinjena u dva ciklusa pod nazivom Pred Vama stoje samo muškarci i Nostalgija. I na ovoj izložbi  umetnica ostaje dosledna aktuelnim i provokativanim temama iz društvenog života fokusiranim prvenstveno na percepciju muško-ženskih relacija u savremenom svetu.
U konstruisanim kompozicijama koje gradi preciznim postupkom isecanja  materijala iz brda novinskog papira, fotografija, starih knjiga, skeniranih stranica… intervenišući dalje doslikavanjem, docrtavanjem drvenim bojicama, lepkom, lakovima, fiksirima…, akteri njenih vizuelnih predstava  i scene koje gradi prepoznatljive su po grotesknom prizvuku i ironiji koje umetnica skladno uklapa u ambijent,  i atmosferu prizora. Više informacija nađite ovde.

*****

Bojan Fajfrić
NEZAVRŠENI POSAO
Nagrada Kulturnog centra Beograda na 56. Oktobarskom salonu

Galerija PODROOM
Trg republike 5/-I

8.11 — 6.12.2018.

Tri video rada umetnika Bojana Fajfrića izložena u galeriji Podroom čine jednu,  spontanu, apokaliptičnu celinu. Dva rada — Teta ritam i Nezavršeni posao — su kratki igrani filmovi i čine hronološki početak i kraj, dok treći, Ušće, koji čini dokumentarni materijal preuzet iz arhiva, predstavlja spojnicu, prelaz između njih. Prvi rad, Teta ritam, prati jedan dan, od buđenja do ponovnog sna, umetnikovog oca, koji je u periodu Osme sednice CK SKS bio zaposlen u Gradskom komitetu kao Zamenik šefa službe, što je kriptični naziv za socijalistički srednji menadžment, čiji je posao između ostalog bio priprema štampanih materijala za sastanke i ono što danas zovemo odnosima sa javnošću. Drugi rad je dokumentaristički lupovani video Ušće, koji se sastoji od premontiranog arhivskog materijala nacionalne televizije o velikom mitingu Slobodana Miloševića u Beogradu. Treći rad, Nezavršeni posao, nas u potpunosti vraća u polje fikcije bacajući nas u hladnu budućnost — našu savremenost, koji prati poslednji dan u životu ostarelog umetnika. Više informacija nađite ovde.

Loading...