VOĐENJE KROZ IZLOŽBE U KULTURNOM CENTRU BEOGRADA

23.03.2019., 13:00

VOĐENJE KROZ IZLOŽBE U KULTURNOM CENTRU BEOGRADA
Subota, 23. mart u 13.00

Okupljanje u Likovnoj galeriji
Knez Mihailova 6

Vodi: Katarina Kostandinović, istoričarka umetnosti
Vođenje kroz postavke u galerijama Kulturnog centra Beograda zamišljeno je kao upoznavanje sa različitim umetničkim praksama, estetskim i konceptualnim opredeljenjima i izražajnim sredstvima autora koji se predstavljaju na aktuelnim izložbama u KCB. Krećući se od Likovne galerije i izložbe Zorana Dimovskog Poklon, preko Galerije Podroom i izložbe Nadije Mustapić i Tonija Meštrovića Minuta šutnje, do izložbe u Galeriji Artget Đorđa Odanovića Ispitivanje dubine, šetnja ima za cilj da podstakne dijalog sa publikom, pokrene pitanja i diskusiju, razmenu mišljenja. Govorićemo o različitim sadržajima kroz postavke, u galerijskim prostorima kao mestima inventivnosti i promišljanja o savremenoj vizuelnoj i likovnoj sceni.

Đorđe Odanović, ISPITIVANJE DUBINE

Odanovićeve fotografije se ne samo gledaju nego se u njih i ulazi posredstvom stare zaboravljene tehnike, stereofotografije, u novije vreme aktualizovane posredstvom 3D filmova koji se i zasnivaju na anaglifima, čiji su koreni  upravo u stereofotografiji. Najnoviju seriju Odanovićevih fotografija odlikuje stilska doslednost: na njima nema ničeg slučajnog, nema pada tonusa niti bizarnosti u kompoziciji, zapravo ništa nam ne odvlači pažnju od same dubine. Čvrst oslonac u uznemirujućoj panorami vizuelnih umetnosti našeg doba. (Milena Marjanović)

Više o izložbi vidite ovde.

Zoran Dimovski, POKLON

Izložba radova Zorana Dimovskog koja se predstavlja pod nazivom Poklon publiku suočava sa  likovno transponovanim verbalnim izrazima, preuzetim iz registra usmerenog na političko upravljanje individualnim i kolektivnim telima.  Oni su strpljivim i dugotrajnim manuelnim iscrtavanjem motivski uvedeni u okvire krajnje jednostavnih i kompoziciono svedenih, ali ujedno gestualnim elementima veoma bogatih vizuelnih prizora, koji se, stoga, mogu tretirati i kao indeksni tragovi umetničkog procesa. Da bi se radovi sagledali treba uroniti u detalje i pratiti načine preplitanja i sažimanja kolornih i gestualnih intenziteta, u čijem dinamičkom međuodnosu nastaju polja napetosti kojima je prožeta celokupna površina crteža. (Stevan Vuković)

Više o izložbi vidite ovde.

Nadija Mustapić/Toni Meštrović, MINUTA ŠUTNJE

Minuta šutnje je koautorski projekat koji je nastajao tokom 2012. godine i 2013. godine na brodogradilištima „3.maj“ i „Brodosplit“ i kroz saradnju sa samim radnicima. Iza aktuelne ekonomsko-političke teme privatizacije brodogradilišta ili kraja tradicije brodogradnje u Hrvatskoj, stoji društveno marginalizovan, intenzivan rad kojem su izloženi radnici u toku proizvodnje. Rad govori o krhkosti identiteta, egzistencijalnoj i ekonomskoj neizvesnosti, nelagodnosti nakon trancizijskog perioda, reflektujući situaciju koja zadire i šire od lokalne problematike. Izložba se realizuje u okviru programa projekta Rijeka 2020 Evropska prestonica kulture u Beogradu i deo je programskog pravca Kuhinja.

Više o izložbi vidite ovde.

Loading...