I TAMO I OVDE

04.07.2019-25.07.2019, 12:00-20:00

I TAMO I OVDE
Umetnici: Ana Vujović, Goran Dragaš, Jelena Janković i Bojana Lukić  
Likovna galerija, Knez Mihailova 6
4 – 25. jul 2019.

Antropolozi savremenog sveta nove seobe ljudi koji se raseljavaju iz ratnih, ekonomskih, radnih, obrazovnih i drugih razloga, danas vide i kroz redefinisanje pojma kosmopolitizma u termin  “novi kosmopolitizam” koji  se određuju u aktuelnim migrantskim procesima kroz četiri referentne tačke –  granice, teritorije, identitet i demos (lokalni narod).

Savremenim  migracijama u svojim umetničkim praksama bave se i autori zastupljeni na izložbi I tamo i ovde – Ana Vujović, Goran Dragaš, Jelena Janković i Bojana Lukić koji osnovne teme granica i identiteta artikulišu u različitim narativima,  svako iz svog subjektivnog iskustva i u različitim medijima izražavanja.

U prostornoj instalaciji Ostavi prostora/ sobu za druge, nastaloj  tokom  umetničke rezidencije Ane Vujović u italijanskom gradu Koncanu, autorka istražuje i na autentičan način interpretira identitet mesta  poznatog u lokalnoj zajednici po emigrantima koji su odlazili u Australiju gde su radili na poljima šećerne trske i u fabrikama šećera…. Fotografije beograđanke Jelene Janković Osmi sprat snimane su  sa prozora stana na osmom spratu u jednom zagrebačkom soliteru gde je mlada umetnica svila svoje ljubavno gnezdo. Percipiranjem svakodnevice iz ptičije perspektive, udaljeno od tla i realnog života, okom kamere dnevnički je zabeležena svakodnevica stranca u novom i nepoznatom okruženju. Problematizujući status i situacije sa izbeglicama koje beže od rata Bojana Lukić teme migracije varira kroz različite scenografije – od izrade geografskih karti, iscrtavanja mapa  sa migranskim rutama do figuralniih kompozicijama sa predstavama tela u pokretu naslikanih kao anonimni identiteti, umorna tela, prljave i pocepane odeće, tela od kojih su ostale samo noge koje hodaju i tabani zaglibljeni u blatu…  Slikar Goran Dragaš, koji u svojoj životnoj priči ima iskustvo migracije, ovu temu dosledno neguje u svom radu sa dominantnom preokupacijom koja se odnosi  na prošireno shvatanje granica kao rizičnih teritorija kroz koje se izbeglice kreću  na svom putu u nepoznato.

Biografije umetnika preuzmite ovde
Artists biographies

SLIKE SVETA U POKRETU Gordana Dobrić
World photos in movement Gordana Dobrić

 

Loading...