STRUČNE NAGRADE ZA ISTORIČARE I TEORETIČARE UMETNOSTI ZA 2019.

14.01.2020., 12.00

U utorak, 14. januara 2020. godine u 12.00, na svečanosti u Kulturnom centru Beograda, u Galeriji Artget, tradicionalno će biti dodeljene dve prestižne stručne nagrade iz oblasti promišljanja savremene vizuelne i likovne umetnosti u našoj zemlji – NAGRADA “LAZAR TRIFUNOVIĆ“ za 2019. koja se dodeljuje za likovnu kritiku i teorijsko razmatranje savremene vizuelne scene u štampanim i elektronskim medijima, i PRIZNANJE DIUS koje se dodeljuje za najbolju autorsku izložbu priređenu u prethodnoj godini.

Dobitnik NAGRADE  “LAZAR TRIFUNOVIĆ“ za 2019. godinu je Simona Ognjanović, istoričarka umetnosti i kustoskinja Muzeja Jugoslavije, za studijski tekst Rečnik migracija: jedno moguće tumačenje devedesetih, publikovan u katalogu izložbe Devedesete: rečnik migracija, koja se održava u Muzeju, u periodu 5. decembar 2019 – 1. mart 2020.

Žiri u sastavu: dr Jamina Čubrilo, profesorka na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dr Dragana Kovačić, savetnica Narodnog muzeja u Beogradu i dr Nikola Dedić, profesor Fakulteta Muzičke umetnosti Univerziteta u Beogradu, razmatrao je 19 predloga za Nagradu dobijenih od institucija i kolega, a odluka da se nagradi navedeni tekst doneta je jednoglasno.

U svom obrazloženju Žiri navodi bitne kvalitete nagrađene studije: “ Studijski tekst Simone Ognjanović se.. izdvojio iz prošlogodišnje tekstualne produkcije o modernoj i savremenoj umetnosti po svom analitičnom i sistematičnom pristupu kompleksnoj temi angažovanog umetničkog mišljenja i delovanja u vremenu obeleženom i oblikovanom aktivnom traumatizacijom društva. Predmet analize su različite forme angažovanja umetnika/umetnica i umetničkih grupa, često na granici ili u saradnji sa aktivističkim pokretima i predstavnicima civilnog društva u periodu od devedesetih godina 20. veka do danas, koje su u polju umetnosti problematizovale društvene, kulturne, političke i pravne aspekte traumatičnih procesa..Tekst je zasnovan na problemskom, a ne hronološko-istoriografskom pristupu, i odlikuju ga jasna i uverljiva argumentacija, precizne jezičke artikulacije, te ujednačen interpretativan model utemeljen na suverenom poznavanju postmedijske prirode i heteronomije savremene umetnosti, kao i na konsultovanju literature koja se bavi savremenim društvenim teorijama, neophodnim za razumevanje smisla i značaja angažovane umetničke prakse..Tema koju je Simona Ognjanović obradila u svome tekstu otvorila je i tri bitna problemska gledišta: teorijsko, kulturološko i društveno-istorijsko.“

PRIZNANJE DIUS (Društva istoričara umetnosti Srbije) koje se dodeljuje za najbolju autorsku izložbu u 2019. i njeno tekstualno obrazloženje – dobila je izložba Skice za pokretne slike, autora Miroslava Karića, kustosa galerije Remont u Beogradu, priređene u okviru 13. Bijenala akvarela u Zrenjaninu, u produkciji Savremene galerije Zrenjanin, održane u periodu oktobar-novembar prošle godine.

Žiri Priznanja DIUS koji je radio u sastavu: Nela Tonković, istoričarka umetnosti i direktorka Narodnog muzeja u Šapcu, Saša Janjić, istoričar umetnosti i kustos galerije Remont, i Maida Gruden, istoričarka umetnosti i kustoskinja galerije Doma kulture Studentski grad, odluku je doneo jednoglasno, ističući kompleksan i inovativni karakter nagrađene izložbe koji se odnosi na percepciju akvarela kao tradicionalne likovne discipline u intermedijalnom dijalogu sa filmskom umetnošću, i eksperimentalnu kustosku praksu koju autor primenjuje u prezentaciji radova u Galeriji Savremene umetnosti u Zrenjaninu, ali i nizu alternativnih izlagačkih prostora u gradu.

NAGRADA “LAZAR TRIFUNOVIĆ” se sastoji iz plakete sa likom profesora Lazara Trifunovića, rad vajara Mihajla Paunovića, novčanog iznosa i izložbe koju lauret priređuje u okviru ciklusa “Kritičari su izabrali” u Likovnoj galeriji KCB. PRIZNANJE DIUS sadrži diplomu strukovnog Društva i novčani iznos. Obe nagrade od osnivanja 1993. i 1994. godine podržavaju Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Grad Beograd- Sekretarijat za kulturu.

Simona Ognjanović biografija

Miroslav Mića Karić biografija

 

Ulaz je slobodan, dobro došli!

 

 

Loading...