Ka simbiocenu

22.03.2023-29.04.2023, 18:00

Ka simbiocenu
U potrazi za novim pravcima razmišljanja i delovanja

mart–april 2023.
serija predavanja, razgovora i interaktivnih programa (uživo i onlajn)

 

„Prošlost od koje ne možemo da pobegnemo, budućnost koju ne želimo. Horizonti puni pitanja, sadašnjosti pune ponavljanja. Kako se udaljiti i zbližiti? Kako prekinuti i živeti u isto vreme? Kako moći nemoguće?
Kako smo i kako idemo dalje? Kako stvaramo u svetu kojem nije potrebno više stvari? Kako žudimo okruženi izumiranjem? Kako pevamo u svetu prepunom buke? Kako delamo u svetu koji se iscrpeo od rada? Kako glumimo u svetu u kojem maske moraju da padnu? Kako pamtimo kada treba da ostavimo mnoge nasleđene prakse? Kako pišemo u svetu koji je otpisan? Kako se radujemo bez budućnosti?”

Višnja Kisić i Goran Tomka
iz pozivnog teksta za događaj „Nastavak kulture u kulturi kraja”
održanog decembra 2022.

Tokom poslednjih par vekova ljudska vrsta je postala sposobna da poremeti prirodni balans, da destruktivno utiče na klimatske i biohemijske procese planete. Ovo najnovije geološko doba, doba u kojem je ljudska aktivnost ta koja stvara direktne posledice na živi sistem Zemlje, neki nazivaju antropocen. Neki ovo doba nazivaju kapitalocen, ukazujući da je sistem odnosa eksploatacije i ekstraktivizma živog sveta, posledica ekonomskog, društvenog i političkog uticaja kapitalizma. Mi se upravo nalazimo usred krize uzrokovane dominacijom kapitala i usredsređenošću na uske i kratkoročne ciljeve profita. Ta kriza je i ekološka i društvena. O njoj se na našim prostorima nedovoljno govori, već se naši ekološki i društveni problemi najčešće stavljaju isključivo u okvire lokalnih političkih problema.

Koje su odlike ove krize i šta mi možemo da učinimo? Koje alternative možemo da podržimo i razvijamo? Da li uopšte možemo da zamislimo društveni sistem radikalno drugačiji od ovog kojem trenutno pripadamo? Kako da sopstvenu imaginaciju oslobodimo od čvrstih stega antropocentričnog i usko profitno orijentisanog sistema koji je trenutno na snazi, a koji je izuzetno destruktivan po živi sistem kojem pripadamo?

Kao alternativu antropocenu i kapitalocenu možemo zajedno otkrivati i stvarati simbiocen: novo geološko doba i način života koji podrazumeva ponovno uspostavljanje poštovanja, razumevanja i veza između ljudske vrste i živog sistema planete. Simbiocen je nov pojam, a njegovo značenje stvaramo svi mi, sada i ovde, razvijajući regenerativne prakse.

Serija predavanja, razgovora i interaktivnih programa KA SIMBIOCENU, namenjena je građanima naše regije – svima onima koji su zapitani nad trenutnom krizom; svima koji nastoje da razumeju kako smo došli do ovde i kako možemo drugačije; i svima koji se već zalažu, misle i pokušavaju da žive drugačije. Kroz čitav niz susreta (uživo i onlajn) nameravamo da predstavimo ne samo probleme koje savremeni trenutak donosi, već i moguće nove pravce razmišljanja, delovanja i stvaranja. Program je osmišljen tako da u njega mogu da se uključe učesnici iz celog regiona. Možete pratiti samo one teme koje vas se posebno tiču, ali možete ovaj program pratiti i celovito, pa će on postati svojevrsna mala škola za teme ekološke i društvene krize i regenerativnih alternativa.

 

Program osmislili: Milja Vuković Danica Prodanović Višnja Kisić Goran Tomka
Realizacija: Kulturni centar Beograda, platforma Plavo i zeleno i Šumski univerzitet Fruška Gora

 

_____________________________________________

Učešće u programu je besplatno, ali je neophodno da se prijavite putem PRIJAVNOG UPITNIKA.

_____________________________________________

Ka simbiocenu
U potrazi za novim pravcima razmišljanja i delovanja
mart–april 2023.

Program i kratke biografije predavača i učesnika

 

Sreda, 22. mart (Kulturni centar Beograd + onlajn)
18.00 – Možemo li da živimo bez funkconalne i harmonične biosfere čiji opstanak klimatska kriza ozbiljno ugrožava?
Vlada Đurđević i Jovana Bila Dubaić

Vladimir Đurđević, redovni profesor Fizičkog fakulteta u Beogradu
Dr Vladimir Đurđević je redovni profesor meteorologije na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tokom svoje karijere bio je i gostujući istraživač u NOAA (SAD) i CMCC (Italija). Oblasti njegovog istraživanja su modeliranje klime, analize klimatskih podataka i procena rizika od klimatskih promena. Pored karijere u obrazovanju i nauci redovno učestvuje u različitim javnim događajima posvećenim klimatskim promenama. Jedan je od osnivača inicijative Green Art Inkubator.

Jovana Bila Dubaić, istraživač-saradnik na Biološkom fakultetu
Dr Jovana Bila Dubaić radi na Biološkom fakultetu Univeziteta u Beogradu od 2008. godine. Njena uža naučna oblast je Ekologija, biogeografija i zaštita životne sredine, a objekat istraživanja su pčele. Posebno je interesuju biološka borba protiv štetočina, urbana ekologija, primena prirodom inspirisanih rešenja kao i komunikacija naučnih sadržaja široj javnosti (između ostalog putem instagram naloga @belgrade.bees.ecology).

 

Subota 25. mart (veganski low waste kafić Veza + onlajn)
11.00 – Razgovor o knjigama Pabla Servinja
Sanda Hržić, Darko Rundek, Vlasta Prohaska

Sanda Hržić (redateljka i prevoditeljica), Darko Rundek (muzičar) i Vlasta Prohaska (odnosi sa javnošću/marketing izdavačka kuća Planetopija) će sa Miljom Vuković (platforma Plavo i zeleno) razgovarati o knjigama Pabla Servinja: „I drugačiji kraj svijeta je moguć” (u Planetopija, Zagreb, 2020.) i „Kako se sve može urušiti” (Fabrika knjiga, Beograd, 2021.)

 

Sreda, 29. mart (onlajn)
18.00 – Kako pomoći da se era Simbiocena ipak dogodi?
Zoran Skala

Zoran Skala je diplomirani mašinski inženjer. Živi na otoku Krku. Radio je u plinarstvu, pa u petrokemiji, a potom kao prostorni planer za domenu održivosti. Već četvrt stoljeća na razne načine volonterski radi na promicanju održivosti. Lokalno ga najviše znaju po emisiji na Radio Rijeci „Skalanada – U potrazi za novom normalnosti“, koju je s novinarom Sašom Vuksanom u eteru održavao punih deset godina. Član je Tranzicijskog središta za Hrvatsku i Tranzicijske inicijative TIKO na otoku Krku.

 

Subota, 1. april (Kulturni centar Beograda + onlajn)
11.00 – Razgovor sa aktivistima Extinction Rebellion Srbija i zajednička akcija za klimu

Extinction rebellion Srbija (Bunt protiv izumiranja) decentralizovan je međunarodni nenasilan pokret koji koristi direktnu akciju i građansku neposlušnost da ubedi vlade i velike kompanije da reaguju adekvatno na klimatsku krizu i krizu biodiverziteta.
Pokret je nastao 2018. godine u Velikoj Britaniji, ali se brzo proširio na sve kontinente širom sveta.
U Srbiji je od 2021. godine i bori se za klimatsku pravdu na lokalnom i globalnom nivou kao i protiv ekstraktivizma i kod nas i širom sveta.

 

Sreda, 5. april (Kulturni centar Beograda + onlajn)
18.00 – Pobratimstvo bića u svemiru. Kako obnoviti planetu obnavljanjem našeg zavet sa ne-ljudskim svetom
Milja Vuković

Milja Vuković, platforma Plavo i zeleno
Istoričarka umetnosti. Ekološka aktivistkinja. Vodi inicijative Za manje smeća i više sreće (Zero&Low waste Serbia) i Divlji Beograd – ujedinjene u okviru platforme Plavo i zeleno. Traga za tačnim načinima komunikacije ekološke krize i inspirativnim pravcima transformacije društva.

 

Sreda, 12. april (reciklažno dvorište Ada Huja)
11.00 – Poseta otpadu
Milica Lukić i Milja Vuković

Milica Lukić je dipl. prostorna planerka i doktorantkinja na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je zaposlena kao istraživačica – saradnica. U sferi naučnog i stručnog rada bavi se zaštitom životne sredine, upravljanjem otpadom, kao i urbanom bioklimatologijom. Takođe, bavi se i ekološkim aktivizmom, te aktivno saradjuje sa civilnim sektorom. Promoviše život sa manje otpada, a uz to zalaže se za održivost, ekološku i socijalnu pravdu.

 

Sreda, 12. april (Kulturni centar Beograd + onlajn)
18.00 – O (ne)mogućnostima reciklaže
Milja Vuković i Milica Lukić

Kada se govori o otpadu najčešća tema je – reciklaža. Tokom ovog susreta prvo ćemo ukratko predstaviti šta u praksi zaista može da se reciklira, a šta ne (ovi podaci se odnose na reciklažne prakse u celom našem regionu). Potom ćemo preći na razgovor o limitima reciklaže i tome kako nas razumevanje ove tematike vodi pravo ka uvidu da akcenat u stvari treba da stavimo na prevenciju stvaranja svakog otpada – i organskog (bacanje hrane) i mešanog reciklabilnog otpada (koji završava na deponijama ili u spalionicama) i reciklabilnog (čija obrada ima čitav niz izazova).

 

Subota, 15. april (Šumski univerzitet, Fruška Gora + onlajn)
11.00 – Ekološke imaginacije: kako stvarati neponuđene svetove?
Višnja Kisić i Goran Tomka

Zbog neočekivanog zahlađenja, kao i kišne prognoze, susret „Ekološke imaginacije: kako stvarati neponuđene svetove?” pomeren je sa 8. aprila na narednu subotu 15. aprila.

Goran Tomka i Višnja Kisić, Šumski univerzitet
Mi smo Višnja i Goran. Kulturolozi, edukatori, istraživači i stvaraoci, koji istovremeno žive ne-urbanim životom, punim DIT akcija i propitivanja naviknutih načina organizovanja i odnošenja sa svetom. Radimo na nekoliko fakulteta, u nekoliko organizacija u polju kulture, nasleđa i kulturnih politika – a tragamo za nečim što je manje kulturno, produktivističko i ekstraktivističko.
Šumski univerzitet za nas predstavlja jednu od tih potraga, nastalu kao odgovor na interesovanja i stremljenja koja su se otvorila našim odlaskom iz grada. Kroz nju nastojimo da nađemo mesto i vreme za teme i načine za koje nema mesta drugde. Kao Šumski univerzitet eksperimentišemo sa prodrmavanjem ustaljenih poimanja obrazovanja, kulture i prirode, te stvaramo prostor za drugačije ekološke, a istovremeno i društveno-političke imaginacije i delanja.

 

Sreda, 19. april (Kulturni centar Beograd + onlajn)
18.00 – Temelji alternativnih (eko)sistema – pionirsko stambeno i energetsko udruživanje
Ana Džokić i Mark Neilen

Ana Džokić i Mark Neilen, između ostalog arhitekte
Od 2000. godine formiraju internacionalno priznati dvojac koji deluje pod imenom STEALTH.unlimited. Njihovo polje delovanja povezuje zamišljanje budućnosti, politike mogućnosti i prostorne intervencije. Tokom poslednje decenije, pokrenuli su i aktivno učestvuju u nekoliko zadruga i inicijativa u polju stanovanja (Ko gradi grad, Pametnija zgrada, MOBA), energije (Elektropionir) i finansija (Zadruga za etičko finansiranje), koje kroz praksu preispituju kolektivni kapacitet građana da stvaraju zajednička dobra. Žive i rade u Beogradu i Roterdamu.
STEALTH.unlimited: http://stealth.ultd.net
Ko gradi grad: http://www.kogradigrad.org
MOBA Housing: https://moba.coop
Energetska zadruga Elektropionir: https://elektropionir.rs

 

Sreda, 26. april (onlajn)
18.00 – Pokret za tranziciju: lokalizacija, solidarnost, socijalni kapital
Nenad Maljković i Irena Borovina

Nenad Maljković, Udruga Hrvatska permakultura (Zagreb)
Praktičar permakulture s posebnim interesom za društvene i ekonomske aspekte permakulture. Kao facilitator grupnih procesa usmjeren na podržavanje grupa i timova koji razvijaju međusobne odnose, povjerenje i kulturu suradnje, kako uživo tako i na daljinu, bez puno putovanja. Suosnivač i član Tranzicijskog središta za Hrvatsku.

Irena Borovina, Udruga Vestigium iz Zagreba – organizira zajednice, pokreće promjene. U zagrebačkom kvartu Vrbani – vodi društveni centar koji je ujedno i tranzicijska inicijativa, a u kvartu Brezovica – vodi Zadrugu Zelenica, koja je ujedno zadružni društveni centar. Pomaže novim inicijativama u razvoju, okuplja lokalne i eko opg-ove (obiteljska poljoprivredna gospodarstva), kreativce i edukatore.

 

Subota 29. april
Studentski trg 18, Beograd
11.00 – Zajedno za divlji svet
maslinovo ulje Sanda Hržić & Darko Rundek, Vege zajednica i inicijativa Divlji Beograd

„Bogat je onaj ko više daje” napisao je pesnik i to je ideja vodilja ove građanske akcije, da se krugovi davanja šire. Sanda Hržić i Darko Rundek poklonili su Vege zajednici i inicijativi Divlji Beogradi maslinovo ulje uzgojeno na otoku Braču uz trud da se tim uzgojem ne otima od prirode, već da se podrži divlji svet. Maslinovo ulje je u veganskom low waste kafiću „Veza” u Beogradu bilo moguće kupiti proteklih nekoliko meseci (po principu donacija). Sav novac prikupljen na ovaj način sad je deo malog fonda za osnaživanje i pomoć divljim bićima. U okviru programa „Ka simbiocenu” ta, na poseban način prikupljena, sredstva biće upotebljena za jednu akciju za pomoć gradskom biodiverzitetu, biljkama pticama insektima, divljem svetu Beograda.

 

Subota 29. april (onlajn)
20.00 – Zum eko slem inspiracije – kolektivno spontano deljenje citata poezije muzike koji nam pomažu da živimo sadašnjost i sanjamo/osmišljavamo/vidimo inspirativnu budućnost

Vege zajednica
Neprofitna organizacija osnovana 2019. godine, koja za cilj ima da ovaj svet postane bolje mesto za sve životinje. Osnaživanjem i obrazovanjem pojedinaca i zajednice Vege zajednica nastoji da formira stabilan i dostupan veganski ekosistem. Zalaže se za prevazilaženje eksploatacije životinja kroz podizanje svesti o vrednosti njihovih života i slobode. Svet u kome se život i sloboda svake životinje vrednuje i poštuje.
Deo aktivnosti je i učestvovanje u globalnoj kampanji „Slomimo kaveze” i osnivanje veganskog low waste kafića Veza u Beogradu.

Loading...